Open Nav

Pižmovka bělokřídlá-Sumatra

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Pižmovka bělokřídlá-Sumatra

Pižmovky bělokřídlé patří k nejohroženějším ptačím druhům. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí jich ve volné přírodě (JV Asie od Indie po Sumatru) zbývá již jen asi 1 000 jedinců. Navíc je jejich současný areál výskytu rozdrobený do mnoha vzájemně izolovaných dílčích populací, které nemají možnost se navzájem setkat.

ZOO Zlín začala pižmovky podporovat v roce 2017, kdy se rozběhla spolupráce s australskou ochranářskou společností SIES (Save Indonesian Endangered Species). Organizace SIES pracuje v Indonésii od roku 2006 na ochraně ohrožených druhů zvířat. Spolupracuje s místní nevládní organizace ALeRT a společně s ní vytváří záchranné program. Organizace působí v národním parku Way Kambas. Cílové druhy ochrany jsou slon indický, orangutan sumaterský a pižmovka bělokřídlá.       

V roce 2018 ZOO Zlín rozběhla projekt finanční sbírky 4NATURE. Při návštěvě zahrady si lidé mohou vybrat vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu přírody. Získají tak žeton v hodnotě 2 Kč, který prostřednictvím zábavných pokladniček věnují na „svůj“ projekt ve volné přírodě. Jedním ze tří projektů, které se ucházejí o přízeň návštěvníků, je právě ochrana pižmovek. V roce 2018 lidé tak pižmovkám věnovali 256 430 Kč. Tato suma pomůže australské ochranářské organizaci SIES při výstavbě centra pro zachráněné pižmovky a také pro zřízení nových vodních nádrží vhodných k hnízdění pižmovek v národním parku Way Kambas. Centrum bude navíc sloužit pro vzdělávání obyvatel národního parku a přilehlých vesnic.

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín