Open Nav

Pižmovka bělokřídlá-Sumatra

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Pižmovka bělokřídlá-Sumatra

Dlouhodobý projekt, začátek v roce 2017, suma 21 430 AUD/rok 2019, financováno z projektu 4NATURE

Zoo Zlín začala pižmovky podporovat v roce 2017, kdy se rozběhla spolupráce s australskou ochranářskou společností SIES (Save Indonesian Endangered Species). Organizace SIES pracuje v Indonésii od roku 2006 na ochraně ohrožených druhů zvířat. Spolupracuje s místní nevládní organizace ALeRT a společně s ní vytváří záchranné program. Organizace působí v národním parku Way Kambas. Cílové druhy ochrany jsou slon indický, orangutan sumaterský a pižmovka bělokřídlá.       

Cílem projektu je podpora ochrany pižmovky bělolící v národním parku Way Kambas na Sumatře. Peníze půjdou na edukaci místních obyvatel, na ochranu hnízdních míst pižmovek, protipytlácké hlídky a monitorování počtu pižmovek v národním parku i mimo něj.

Pižmovky bělokřídlé patří k nejohroženějším ptačím druhům. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí jich ve volné přírodě (JV Asie od Indie po Sumatru) zbývá již jen asi 1 000 jedinců. Navíc je jejich současný areál výskytu rozdrobený do mnoha vzájemně izolovaných dílčích populací, které nemají možnost se navzájem setkat.

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín