Pižmovka bělokřídlá, Sumatra

Začátek projektu:           2017

Příspěvek 2023:                 138 030 Kč

Příspěvky celkem:          1 183 027 Kč

Způsob financování:      sbírka 4Nature 

 

Pižmovky bělokřídlé patří ke kriticky ohroženým ptačím druhům na světě. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí (JV Asie od Indie po Sumatru) se počet ve volné přírodě odhaduje pouze kolem 1 000 ptáků. Navíc jejich současný areál výskytu je rozdrobený do mnoha vzájemně izolovaných dílčích populací, které nemají možnost se navzájem setkávat.

Zoo Zlín začala pižmovky podporovat v roce 2017, kdy se rozběhla spolupráce s australskou ochranářskou společností SIES (Save Indonesian Endangered Species). Věnovaná suma pomohla australským ochranářům financovat protipytlácké hlídky, realizovat výstavbu centra pro zachráněné pižmovky a zřídit nové vodní nádrže přímo v národním parku Way Kambas pro jejich hnízdění. Právě v tomto parku totiž žije nejpočetnější známá populace pižmovky na světě. Zmiňované centrum navíc slouží i pro vzdělávání obyvatel národního parku a přilehlých vesnic.

Zlínská zoo chová pižmovky bělokřídlé od roku 2008, celkem se zde podařilo odchovat 38 mláďat. Díky chovatelským úspěchům nyní pomáháme vytvořit záložní populaci v Zoo Guwahati v indickém státě Assam. Právě v tomto státě se nachází jedna z posledních přírodních lokalit, kde se pižmovky vyskytují.