Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, zapsaná zřizovací listinou evid. číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001 (dále jen Zoo Zlín) se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit a nakládat s nimi tak, aby zamezila jejich zneužití. 

Níže naleznete informace o tom, jak a jaké údaje zpracováváme, včetně kontaktu pro zaslání dotazu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

1. Newsletter Zoo Zlín, newsletter Zoo Zlín Family
Zasílání newsletterů probíhá na základě Vámi poskytnuté e-mailové adresy a souhlasu. Souhlas se zasíláním newsletterů lze kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz uvedený v zápatí newsletteru.

2. Karta Zoo Zlín Family
Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vztahu mezi Zoo Zlín a držitelem/držiteli karty. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Zpracovávání osobních údajů bude trvat po dobu platnosti karty a po dobu následujících 2 kalendářních let z důvodu případného obnovení smluvního vztahu.

3. E-shop zoo
Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vztahu mezi Zoo Zlín (dodavatel) a odběratelem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Vaše osobní údaje používáme pro komunikaci, zpracování dotazů, objednávek a odeslání zboží. V rámci zpracování objednávky jsou údaje předány třetím stranám (poskytovatelům bankovních služeb, dopravci) a jsou i nadále považovány za důvěrné. Zpracovávání poskytnutných osobních údajů bude probíhat po dobu 2 kalendářních let od uzavření smluvního vztahu.

4. Elektronické vstupenky
Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vztahu mezi Zoo Zlín (dodavatel) a odběratelem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Vaše osobní údaje používáme pro zpracování objednávek, odeslání on-line vstupenek a pro usnadnění objednávek v budoucnu. V rámci zpracování objednávky jsou údaje předány třetím stranám (poskytovateli zabezpečené platební brány) a jsou i nadále považovány za důvěrné. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů bude probíhat po dobu 2 kalendářních let od uzavření smluvního vztahu.

5. Sponzorská přihláška
Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vztahu mezi Zoo Zlín (dodavatel) a sponzorem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Vaše osobní údaje používáme pro sponzorské smlouvy, uveřejnění na webových stránkách zoo, výroční zprávě a na sponzorských tabulích v areálu zoologické zahrady po dobu jednoho roku. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů bude probíhat po dobu deseti kalendářních let od uzavření smluvního vztahu z důvodu splnění právní povinnosti a následně pak skartovány a smazány.

6. Účastník letního tábora, víkendových pobytů
Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vztahu mezi Zoo Zlín a odběratelem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště, jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav a bezinfekčnost. Přihláška na příměstský tábor se po zaplacení stává smluvním vztahem mezi zákonným zástupcem a ZOO a zámkem Zlín – Lešná. Výše zmíněné informace ve formě osobních údajů jsou zpracovávány k plnění smluvního vztahu, v oprávněném zájmu a k plnění právní povinnosti. Všechny osobní údaje dítěte související s přihlašováním i samotným táborem jsou zpracovávány a uloženy na oddělení biologické výchovy Zoo Zlín po dobu jednoho roku a následně pak skartovány a smazány. 
Osobní údaje zákonného zástupce (plátce) tj. zejména v rozsahu jméno a příjmení budou zpracovávány a uloženy na oddělení biologické výchovy Zoo Zlín po dobu deseti let z důvodu  splnění zákonné povinnosti a následně pak skartovány a smazány.

7. Monitoring hlavního a sezónního vstupu, technického vjezdu
Vstupní prostory hlavního a sezónního vstupu a prostor technického vjezdu do areálu zoo jsou monitorovány kamerovým systémem v oprávněném zájmu zoo. Záznamy jsou uchovávány na zabezpečeném zařízení.

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro spolupracující OSVČ

Kontaktní údaje

Pro správu Vašich osobních údajů nás jako správce můžete kontaktovat na emailu gdpr@zoozlin.eu nebo písemně na adrese sídla Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. V tomto případě jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.