O zoo

Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy.

Každoročně k nám zavítá téměř půl milionu návštěvníků. V rámci 15 českých zoo nám v návštěvnosti patří druhé místo.

Všeobecné informace

ZOO a zámek Zlín-Lešná,
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026
DIČ: CZ 00090026
Organizace je zapsaná zřizovací listinou evid. číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001.

Licence pro provozování zoo dle zákona č. 162/2003 Sb. o zoologických zahradách byla povolena odborem Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR s nabytím právní moci dne 2.10.2004 na dobu neurčitou od odboru Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR.

Zřizovatel

Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
primátor: MUDr. Miroslav Adámek

Správní rada

RNDr. Bedřich Landsfeld
MUDr. Miroslav Adámek
Mgr. Pavel Stojar
Dana Kovaříková
Bc. Miroslav Štarha