Open Nav

Novinky roku 2018

Úvod Novinky Novinky roku 2018

Jaké novinky připravuje zoo pro rok 2018? „V letošním roce zlínská zoo oslaví 70 let od svého otevření pro veřejnost. Věřím, že řada novinek, které chystáme, bude pro návštěvníky milým překvapením a také dárkem v rámci zmiňovaného výročí,“ uvedl ředitel Roman Horský.

Novinky roku 2018

1. Dokončení výstavby prvního ze dvou výběhů pro slony v rámci projektu Karibuni

Sloni jej budou moci využívat již v roce 2018, kdy ZOO Zlín očekává narození prvního mláděte slona afrického. I když nová část zoo ještě nebude přístupná, návštěvníci do ní budou moci nahlédnout. Na realizaci tohoto prvního výběhu naváže chovné zařízení, které by mělo být dokončeno do roku 2020.

2. Proměna Amazonie

Výraznou proměnou projdou expozice v amazonské oblasti. Návštěvníci se mohou těšit na nové venkovní expozice, které představí smíšené kolekce ptáků a malých savců. Zoo plánuje otevření na začátku sezóny 2018.

3. Rekonstrukce podkroví Tyrolského domu

V Tyrolském domě v první polovině roku vznikne nové zázemí pro děti. Své využití najde především v rámci letních dětských příměstských táborů a při pořádání víkendových pobytů pro děti a dospělé. Zoo chce toto zázemí nabídnout i školním skupinám z České republiky a Slovenska, které přijíždí na exkurzi a měly by zájem v areálu zahrady přenocovat.

4. Aligátoři

Vzhledem k pozastavenému projektu Řeka trávy zoo hledala možnost, jak znovu vrátit početnou skupinu těchto plazů do areálu zoo. V létě letošního roku se aligátoři skutečně představí v nově upravené venkovní expozici. Její umístění zoo prozatím neprozradí, pro návštěvníky to však bude určitě velké překvapení.

5. Příprava nových projektů

V roce 2018 zoo postupně připraví technickou dokumentaci několika nových expozic. Týká se to zejména afrického Karibuni, ale i stávajícího areálu, např. nové expozice jaguárů v Amazonii nazvané Jaguar Trek.

Novinky roku 2018

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín