Open Nav

Náš sup míří do Bulharska

Úvod Novinky Náš sup míří do Bulharska

Mladý sup mrchožravý, kterého od června vychovával náhradní rodičovský pár v pražské zoo, zamířil do Bulharska. Ještě nějaký čas stráví v péči pěstounského páru supů v aklimatizační voliéře. Poté bude vypuštěn do volné přírody ve Východních Rodopech. 

Na začátku června jsme přinesli zprávu o naší vzájemné dlouhodobé spolupráci s pražskou zoo v chovu supů mrchožravých a následném vypouštění odchovaných mláďat do volné přírody. Několikadenní mládě tohoto druhu supa, které se u nás vylíhlo na konci května, tak na začátku červnu zamířilo pod pěstounský pár do Zoo Praha. Ve středu 8. srpna se pražští kolegové se dvěma letošními mláďaty (jedno zlínské, jedno pražské) vydali na dlouhou cestu až do bulharských Východních Rodop. Obě dvě mláďata předají pracovníkům Bulharské společnosti na ochranu ptáků, která je členem mezinárodní ochranářské organizace Birdlife. Před vypuštěním do volné přírody si mláďata musí zvyknout i na místní potravu. Zatímco supi v pražské zoo dostávali nejčastěji myši, potkany a kusy králíka, ve Východních Rodopech budou přirozenou součástí jejich jídelníčku také želvy a ještěrky.

Sup mrchožravý je ve velké části svého původního evropského areálu prakticky vyhubený, případně velmi vzácný. Každé odchované mládě je tak důležité, protože může významně přispět k rozšíření volně žijící populace. Proto jsme se s pražskou zoo, zastoupené kolegou Vaidlem, který je koordinátorem chovu supů mrchožravých a vede jejich plemennou knihu, dohodli na vzájemné spolupráci. První snůšku u našich supů mrchožravých jsme odebrali, vejce umístili do líhně a mládě krátce po vylíhnutí předali k odchovu do pražské zoo. Po odebrání vajec totiž náš rodičovský pár snesl další snůšku a stará se o vylíhnuté mládě. Takto můžeme získat daleko více mláďat, která následně zamíří do volné přírody.

„Spolupráci mezi zoo považuji za skutečně důležitou a přínosnou. Platí to nejen v případě supů, ale samozřejmě i u dalších druhů zvířat. A pokud tato spolupráce pokračuje vypuštěním zvířete do volné přírody, je to společné naplnění jednoho z nejdůležitějších poslání každé moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody,“ zdůraznil ředitel ZOO Zlín Roman Horský.

Fotografie mláďat supů a transportu nám poskytli kolegové ze Zoo Praha.

 

Náš sup míří do Bulharska Náš sup míří do Bulharska Náš sup míří do Bulharska

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín