Kukang - outouni, Sumatra

Začátek projektu:           2021

Příspěvek 2021:              6 000 USD

Způsob financování:       sbírka 4Nature 

Kukang je indonéský název pro outloně. Cílem záchranného programu The Kukang Rescue Program je boj proti ilegálnímu obchodu s divokými zvířaty a ochrana outloňů váhavých a sumaterských v Indonésii. Tyto zákonem chráněné a ohrožené poloopice jsou v Indonésii nejvíce ohrožovány nelegálním obchodem, kdy jsou chytány a prodávány jako domácí „mazlíčci“. Obchodníci jim často vytrhají zuby, aby nemohli pokousat své nové majitele a stali se „vhodnějšími mazlíčky“. Stresovaná zvířata pak podléhají nejen stresu, ale i následným infekcím. Další hrozbou je ztráta a ničení jejich životního prostředí pro účely zakládání plantáží palmy olejné či kvůli nelegální těžbě dřeva. Outloni jsou také stříleni zemědělci jako škůdci plodin na jejich farmách.

Záchranný program se zaměřuje především na severní oblast ostrova Sumatra, kde se oba druhy přirozeně vyskytují. Česko-indonéský tým na Sumatře postavil záchranné a rehabilitační centrum pro outloně. Vybudování takového místa bylo prvním a nezbytným cílem programu, takové specializované místo na celé Sumatře předtím neexistovalo. To byl jeden z důvodů, proč také jen zřídka docházelo k samotnému zabavování outloňů – po zabavení je jednoduše nebylo kam přemístit. Nyní mohou indonéské úřady a policie outloně obchodníkům, pašerákům, ale i soukromým chovatelům zabavovat ve spolupráci s členy týmu záchranného programu The Kukang Rescue Program.

Poskytnutá finanční podpora od Zoo Zlín ve výši 6000 USD bude využita na stavbu předvypouštěcího výběhu, který je nezbytným krokem v rehabilitaci zabavených outloňů z černého trhu se zvířaty. Zoo Zlín tuto částku věnovala na počet ředitele Zoo Ostrava Petra Čolase, který nás bohužel v roce 2020 nečekaně opustil.

K dalším cílům programu patří spolupráce s místními vládními agenturami na ochraně zvířat a vymáhání zákonů na ochranu outloňů, zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů, spolupráce s místními komunitami a jejich podpora a vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

Vzdělávání
Záchranný program Kukang na Sumatře také založil dvě environmentální knihovny a anglicko-environmentální školu s výukou zdarma pro děti z vesnice Bandar Baru. Provoz této školy a vzdělávání nové generace místních obyvatel je jedním z kriticky důležitých kroků pro zvýšení osvěty o ilegálním obchodu s outloni a dalšími ohroženými zvířaty a nutnosti ochrany přírody. Osvětovou činnost zahrnují také přednášky ve školách v okolí záchranného a rehabilitačního centra, osvětové akce na veřejných místech a práce s farmáři žijícími na hranicích lesů.

Kukang Coffee
V rámci projektu „Kukang Coffee“ byla v roce 2020 vytvořena komunita pěstitelů kávy, tzv. „Kukang Coffee Community“, ve spolupráci s níž zástupci záchranného programu Kukang zavedli metodiku k přírodě šetrného pěstování a zpracovávání vysoce kvalitní kávy. Tuto kávu pak od farmářů projekt vykupuje za cenu vyšší, než za jakou by ji prodali na trhu. Odkup navíc probíhá přímo u nich doma, což jim ušetří náklady na dopravu kávy na trh. Na oplátku je od jednotlivých farmářů z komunity vyžadován jejich závazný slib, že budou chránit ohrožená a chráněná zvířata a dodržovat zákaz jejich lovu. Káva značky „Kukang Coffee“ tak nejen podporuje místní obyvatele, ale současně přímo pomáhá chránit outloně, luskouny a další ohrožená divoká zvířata.

Podrobné informace o projektu najdete na https://www.kukang.org/cs/.