Karibuni

Karibuni je nejrozsáhlejším projektem zlínské zoo v celé její historii. Od roku 2018 vzniká na nově získaných pozemcích na ploše 21 hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední a západní Afriky. Pojetí a koncepce expozic však budou zcela odlišné, než jak je tomu u tradičních zoologických zahrad. Karibuni bude patřit hlavně zvířatům. Už ne tradičně pojatá zoo, ale atraktivní přírodní biopark maximálně přívětivý pro zvířata, který v rámci českých a slovenských zoo nebude mít obdoby. Kromě samotné přírody, kde vás opravdu přeneseme do Afriky, nabídneme i zážitkové ubytování v dokonale vybavených safari stanech. 

Nově budovaná oblast Karibuni bude přístupná z areálu stávající zoo. Pro veřejnost bude fungovat jen během hlavní sezóny, tedy nejvýše od půli dubna do půli října. Návštěvníci se budou pohybovat po pěších trasách nebo na elektromobilech. Nicméně zoo nabídne také zážitkové prohlídky, při nichž lidé uvidí zvířata z bezprostřední blízkosti. V některých místech se stanou dokonce součástí jejich teritoria.

Důležitým prvkem Karibuni je i vytvoření několika afrických kempů s luxusními ubytovacími jednotkami připomínajícími africké safari stany s kapacitou přes 200 osob. Věříme, že tento koncept bude mít pozitivní vliv nejen na zoo, ale i na další turistické cíle ve Zlínském kraji.

VÝVOJ PROJEKTU

 • ÚNOR 2023
  První vedené prohlídky chovného zařízení pro slony 
  Nový sloní pavilon ve zlínské zoo patří k nejmodernějším zařízením na světě. Sloni (stejně jako jejich chovatelé) uvnitř mají k dispozici nejen obrovský prostor, ale mohou využívat i celou řadu moderních postupů a technologií. Prostřednictvím speciálních prohlídek s původcem mají návštěvníci jedinečnou příležitost nahlédnout dovnitř. Účastníci se mohou těšit na prohlídku nové stavby a přilehlých výběhů, seznámení s prací chovatelů ale také představení celého konceptu Karibuni.

  

 • LISTOPAD 2022
  Dokončení chovného zařízení pro slony a přesun slonů do nového pavilonu          
  Společné vnitřní ustájení pro slony patří mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení činí 3 600 m2. Je tak větší, než plocha původního pavilonu a přilehlého výběhu dohromady. Na fasádě jsou umístěny velké prosvětlovací otvory, na střeše pak prosvětlovací světlíky. Zajistí nejen větrání a proslunění haly, ale umožní také vizuální kontakt slonů s venkovním prostředím. Vnitřní ustájení je z 95 % pokryto pískem ve vrstvě téměř 1 metru. Je pro slony přirozený podklad na rozdíl od tvrdého povrchu v původním sloninci. Podklad ustájení je koncipován jako bioflor, tzn. že vrstva písku je propustná. Uplatnili jsme zde i enrichment v podobě krmné stěny s dávkováním krmiva. Navíc zavěšené krmné sítě na seno nebudou neustále přístupné, ale budou se spouštět v časovém intervalu.
  Hlavní část haly tvoří společná stáj pro stádo, dva boxy pro sloního samce, jeden velký společný box pro slonice a box s váhou a tréninkovým prostorem. Součástí jsou také prostory pro návštěvníky, zázemí chovatelů, technické a skladovací prostory. 

    

 •  ZÁŘÍ 2022

 

 

 • ČERVENEC 2022

 

 

 • KVĚTEN 2022

 

 •  DUBEN 2022

  

 •  BŘEZEN 2022

 

 

 • PROSINEC 2021

  

 • ŘÍJEN 2021

  

 • SRPEN 2021 

 • ČERVENEC 2021
  Zahájení výstavby chovného zařízení
   pro slony

 

 • DUBEN 2021
  Zahájení výstavby energetického koridoru
  - vybudování potřebné technické a dopravní infrastruktury.

  

 • ZAČÁTEK ROKU 2021
  Výběr zhotovitele pro výstavbu chovného zařízení pro slony
 • SRPEN 2020
  Zpřístupnění výběhu B pro veřejnost

   

 • PROSINEC 2020
  Zastupitelstvo města Zlína, které je zřizovatelem zlínské zoo, na prosincovém jednání schválilo poskytnutí garance a spolufinancování investičního úvěru pro Zoo Zlín. Můžeme tak opět rozběhnout realizaci chovného zařízení pro slony. 
 • ZAČÁTEK ROKU 2020
  V plánu byl výběr zhotovitele pro výstavbu další části chovného zařízení pro slony. Bohužel vzhledem k pandemii covidu byl projekt výstavby nového chovného zařízení pro slony v Karibuni pozastaven.
 • PODZIM 2019
  Zpracování projektové dokumentace chovného zařízení slonů pro stavební povolení. 
 • ZÁŘÍ 2019
  Přípravné zemní práce pro budoucí výstavbu chovného zařízení slonů. 

  

 • ČERVENEC 2019
  Dokončení výstavby nového oplocení Karibuni
  Pro oplocení jsme zvolili dvě různá provedení. To první tvoří montovaný betonový plot, který je složen z jednotlivých betonových dílců. Má délku cca 900 m a tvoří bariéru podél silnice k Lukovu. Při realizací tohoto plotu vznikla také opěrná železobetonová stěna v délce 100 m pro budoucí chovné zařízení pro slony. Na betonový plot navázal pletivový plot v délce 550 m, který ohraničuje zbývající část Karibuni.

  

 • PODZIM 2018
  Výběr dodavatele na zhotovení oplocení Karibuni
  Oplocení celého nového území je podmínkou, aby sloni mohli využívat nový, v červnu dokončený výběh B.
 • ČERVEN 2018
  Dokončení výběhu B pro slony
  První ze dvou výběhů pro slony, výběh B, má rozlohu 3 ha, jeho součástí je i velká vodní plocha. Se stávajícím výběhem slonů jej propojuje nový koridor. Tímto průchodem slonice budou přecházet do nového výběhu a vracet se z něj zpět do původního výběhu a pavilonu. Chovatelé je začnou postupně zvykat na vybudovaný průchod a nový výběh. Výstavba výběhu B si vyžádala sumu ve výši 24 milionů Kč. Částkou 10 milionů korun se na realizaci podílel Zlínský kraj. 

 
 

 • LISTOPAD 2017
  Položení základního kamene a zahájení výstavby

  V listopadu 2017 byl položen základní kámen Karibuni a zahájena realizace celého projektu. Jako první se rozběhla výstavba prvního ze dvou výběhu pro slony v hodnotě kolem 24 milionů korun, částkou 10 milionů korun se na realizaci bude podílet Zlínský kraj. Sloni jej budou moci využívat již v roce 2018.
  Výběh B „Chovné zařízení pro slony“ je spolufinancován Zlínským krajem.