Open Nav

Karibuni

Úvod Zvířata Rozvoj areálu Karibuni

Karibuni, nejrozsáhlejší projekt zlínské zoo v celé historii, vznikne během nadcházejících let na nově získaných pozemcích na ploše 21 hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední a západní Afriky.  Pojetí a koncepce expozic však budou zcela odlišné, než jak je tomu u tradičních zoologických zahrad. Karibuni bude patřit hlavně zvířatům. Lidé sice nebudou procházet mezi výběhy, ale nabídneme jim zážitky z projížďky v loďkách, z cesty safari truckem nebo z přespání v africkém kempu.

Prioritou Karibuni se stala výstavba moderního a prostorného zařízení pro slony africké, jejichž chov by jinak nebyl nadále možný. Další části tohoto projektu jsou prozatím na úrovni návrhů a odborných studií, jak by celá oblast mohla jednou vypadat. Měnit se může také druhová skladba zvířat. Jedná se o „živou“ záležitost, jejíž realizaci ZOO Zlín řeší se zřizovatelem a dalšími partnery projektu. Před zahájením výstavby výběhu pro slony však bylo nutné uvažovat o celém území jako o celku.

Vzhledem k rozloze stávající zlínské zoo, ve které již dnes návštěvník stráví průměrně čtyři hodiny, byla v nové části zoo rozhodující volba pohybu. Pro pěší chůzi bude určena pouze část trasy, kde budou k vidění hroši a další zástupci savců a ptáků. Návštěvníci po ní dojdou k nástupišti safari trucků, které jsou obdobou velkých nákladních automobilů s kapacitou až 70 osob. Počítá se i s bezbariérovými vozy.  Následná vodní trasa nabídne svezení v loďkách upevněných na řetězovém systému. Návštěvníci tak mnohá zvířata uvidí z bezprostřední blízkosti, v některých místech se stanou dokonce součástí jejich teritoria. Popsaný model umožní vytvořit v Karibuni unikátní soubor expozic. Půjde v nich o prostor, o rozlohu, o prostředí maximálně přívětivé pro zvířata. Počítáme s chovem velkých skupin, uvažujeme také o spojení několika druhů do jedné skupiny. Např. gorily či primáti se ve světě běžně chovají společně s některými druhy kopytníků. Karibuni svým pojetím i nabídkou služeb a zážitků posune význam zlínské zoo na úroveň nejlepších evropských zahrad. 

Po dokončení Karibuni bude mít každý návštěvník na výběr, zda chce novou část navštívit nebo ne. Tím se vyhneme výraznému navýšení vstupného. K dispozici tak bude výhodná „kombo“ vstupenka pro nový a stávající areál a vstupenka pouze pro původní část zoo. Počítáme i s možností zakoupení lístků do Karibuni při vstupu do nové oblasti. Areál Karibuni bude přístupný výhradně z areálu stávající zoo a jen během hlavní sezóny, plánujeme zde však nabídnout večerní prohlídky a zážitkové programy. Návštěvníci, kteří se do Karibuni nevypraví, nepřijdou ani o pohled na největší suchozemské savce. Výhled na slony bude zachován i ze stávající části zoo, z oblasti Etiopie.

Důležitým prvkem Karibuni je i vytvoření tzv. „bomy“ v centrální části území. Jedná se o obdobu afrického kempu se sociálním zařízením, společenskou místností a stany vyšší třídy v safari stylu s kapacitou cca 60 osob.  Kemp bude fungovat jen v letním období a stany budou mobilní, přesto nabídne v hlavní sezoně návštěvníkům možnost zůstat v naší zoo a jejím okolí více jak jeden den. Věříme, že tento koncept bude mít pozitivní vliv nejen na zoo, ale i na další turistické cíle ve Zlínském kraji. K dispozici bude také nové zázemí pro školy, které se účastní edukačních programů, a pro účastníky letních příměstských táborů, které jsou rok od roku oblíbenější.

V průběhu následujících let máme šanci rozhodnout o dalším využití stávajícího zařízeni pro slony. Jedno je jasné. Nový koncept bude zapadat do afrického regionu.

VÝVOJ PROJEKTU

duben 2021
realizaci energetického koridoru - vybudování potřebné technické a dopravní infrastruktury

začátek roku 2021
výběr zhotovitele pro výstavbu chovného zařízení pro slony.

prosinec 2020
Zastupitelstvo města Zlína, které je zřizovatelem zlínské zoo, na prosincovém jednání schválilo poskytnutí garance a spolufinancování investičního úvěru pro Zoo Zlín. Můžeme tak opět rozběhnout realizaci chovného zařízení pro slony. 

začátek roku 2020
V plánu byl výběr zhotovitele pro výstavbu další části chovného zařízení pro slony. Bohužel vzhledem k pandemii covidu byl projekt výstavby nového chovného zařízení pro slony v Karibuni pozastaven.

podzim 2019
zpracování projektové dokumentace chovného zařízení slonů pro stavební povolení 

září 2019
přípravné zemní práce pro budoucí výstavbu chovného zařízení slonů 

červenec 2019 - dokončení výstavba nového oplocení Karibuni
Samotné oplocení se skládá ze dvou různých provedení. To první tvoří montovaný betonový plot (tvořen z jednotlivých betonových dílců) v délce cca 900 m (podél silniční komunikace k Lukovu). S realizací tohoto plotu současně vzniká i opěrná železobetonová stěna (délka 100 m) pro budoucí chovné zařízení pro slony. Na betonový plot navazuje pletivový plot v délce 550 m, který tvoří zbývající ohraničení areálu Karibuni.

podzim 2018
výběr dodavatele na zhotovení oplocení Karibuni (oplocení celého nového území). Toto oplocení je podmínkou, aby sloni mohli využívat nový, v červnu dokončený výběh B.

červen 2018 - dokončení výběhu B pro slony
První ze dvou výběhů pro slony, výběh B, má rozlohu 3 ha, jeho součástí je i velká vodní plocha. Se stávajícím výběhem slonů jej propojuje nový koridor. Tímto průchodem slonice budou přecházet do nového výběhu a vracet se z něj zpět do původního výběhu a pavilonu. Chovatelé je začnou postupně zvykat na vybudovaný průchod a nový výběh. Výstavba výběhu B si vyžádala částku kolem 24 milionů Kč. Částkou 10 milionů korun se na realizaci podílel Zlínský kraj. 

Výběh B „Chovné zařízení pro slony“ je spolufinancován Zlínským krajem.


Duben 2018
Stavební firma již dokončila oplocení výběhu a ohraničení jezera ve spodní části výběhu. Probíhají terénní úpravy přímo ve výběhu, vznikají ochranné příkopy a hráze kolem oplocení. Ty budou sloužit jako přirozená bariéra kolem cesty, po které jednou pojedou africké trucky s návštěvníky. Postaven je i koridor, který propojil stávající výběh s novým. Tímto průchodem budou slonice procházet do nového výběhu. Zoo zajistila i náročné přeložení trafo stanice a také přeložení vedení vysokého napětí, které vedlo přes Karibuni, do země a zahájila přípravné práce pro realizaci oplocení celé oblasti.

Listopad 2017 - položení základního kamene, zahájení výstavby
V listopadu 2017 byl položen základní kámen Karibuni a zahájena realizace celého projektu. Jako první se rozběhla výstavba prvního ze dvou výběhu pro slony v hodnotě kolem 24 milionů korun, částkou 10 milionů korun se na realizaci bude podílet Zlínský kraj. Sloni jej budou moci využívat již v roce 2018. 

Výběh B „Chovné zařízení pro slony“ je spolufinancován Zlínským krajem.

 

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín