Open Nav

Jaguar Trek

Úvod Zvířata Připravujeme Jaguar Trek

Dokončením Guayanas proměna amazonské oblasti zdaleka nekončí. Již letos zahájíme přípravu nové expozice, která ponese jméno Jaguar Trek.

Vznikne ve svahu pod tropickou halou Yucatan. Pro jaguáry připravíme nadstandardní expozici o rozloze téměř 3 000 m2, využijeme členitost stávajícího terénu. Klasicky zbarvení jaguáři se tak do Zlína vrátí po více jak 25 letech (černě zbarvení jaguáři odešli v roce 2002). V minulosti byli jaguáři k vidění téměř v každé zahradě, nyní v evropských chovech ubývají.

V letošním roce dokončíme projektovou část, výstavba se rozběhne v roce 2019. 

Samotná realizace expozice Jaguar Trek bude rozdělena do několika částí. V příštím roce nejprve začneme se stavbou části Jaguar Trek-fáze 1 (letní výběh pro jaguáry, zimní ubikace a výběh pro jaguáry), která je na vizualizaci zvýrazněna červenou barvou. Na ni naváže výstavba nové trasy pro vláček - zvýrazněna žlutě. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření proběhne v roce 2020.

 

V budoucnu plánujeme zrealizovat i část Jaguar Trek-fáze 2, v rámci které by měly vzniknout expozice pro drápkaté opice, kuandu a akvaterárium. Na vizualizaci se jedná o modře zbarvené části.

 

 
Za poskytnutí fotografií jaguárů děkujeme ZOO Olomouc. Autorem fotografií je Milan Kořínek.

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín