Open Nav

Jaguar Trek

Úvod Zvířata Rozvoj areálu Jaguar Trek

Dokončením expozic pojmenovaných Guayanas proměna Amazonie nekončí. V letošním roce se konečně pustíme na svahu pod tropickou halou Yucatan do výstavby nové expozice pojmenované Jaguar Trek. Pokud půjde vše podle našich předpokladů, její otevření proběhne na začátku hlavní sezóny 2022.

VÝVOJ PROJEKTU

duben 2021
zahájení výstavby Jaguar Trek I. etapa

 

začátek roku 2021
výběr zhotovitele pro výstavbu Jaguar Treku I. etapa a nové cesty pod tropickou halou

prosinec 2020
Zastupitelstvo města Zlína, které je zřizovatelem zlínské zoo, na prosincovém jednání schválilo poskytnutí garance a spolufinancování investičního úvěru pro Zoo Zlín. Můžeme tak opět rozběhnout realizaci expozice Jaguar Trek včetně změny návštěvní trasy a nové cesty pro vláček. 

rok 2020
Původně jsme plánovali realizovat celý projekt již v roce 2020. Bohužel vzhledem k pandemii covid jsme museli výstavbu pozastavit.

JAGUAR TREK
Pro jaguáry připravíme nadstandardní expozici o rozloze přes 2 000 m2. Využijeme členitost stávajícího terénu. Klasicky zbarvení jaguáři se tak do Zlína vrátí po více jak 25 letech (černě zbarvení jaguáři odešli v roce 2002). V minulosti byli jaguáři k vidění téměř v každé zahradě, nyní v evropských chovech ubývají.

Podobu expozice Jaguar Trek si můžete prohlédnout na následujících vizualizacích.

REALIZACE
Výstavba se rozběhne v roce 2021. Bude rozdělena do několika částí. V roce 2021 nejprve začneme se stavbou části Jaguar Trek-fáze 1 (letní výběh pro jaguáry, zimní ubikace a výběh pro jaguáry, ptačí voliéry), která je na vizualizaci zvýrazněna červenou barvou. Na ni naváže výstavba nové cesty pod tropickou halou - zvýrazněna žlutě. Zmizí prudké stoupání, cesta bude pozvolně meandrovat po vrstevnicích. Výrazně tak napomůže pohybu handicapovaných návštěvníků a rodin s dětmi. Navíc umožní i průjezd vláčku. Poprvé tak vznikne okružní trasa vláčku po celém areálu zoo. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření proběhne v roce 2022.

 

V budoucnu plánujeme zrealizovat i část Jaguar Trek-fáze 2, v rámci které by měly vzniknout expozice pro drápkaté opice, kuandu a akvaterárium. Na vizualizaci se jedná o modře zbarvené části.

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín