Open Nav

Jaguar Trek

Úvod Zvířata Proměny areálu Jaguar Trek

Dokončením expozic pojmenovaných Guayanas proměna Amazonie nekončí. V letošním roce se pustíme na svahu pod tropickou halou Yucatan do výstavby nové expozice pojmenované Jaguar Trek. Pokud půjde vše podle našich předpokladů, její otevření proběhne na začátku hlavní sezóny 2021.

Pro jaguáry připravíme nadstandardní expozici o rozloze přes 2 000 m2. Využijeme členitost stávajícího terénu. Klasicky zbarvení jaguáři se tak do Zlína vrátí po více jak 25 letech (černě zbarvení jaguáři odešli v roce 2002). V minulosti byli jaguáři k vidění téměř v každé zahradě, nyní v evropských chovech ubývají.

Podobu expozice Jaguar Trek si můžete prohlédnout na následujících vizualizacích.

REALIZACE
Výstavba se rozběhne v roce 2020. Bude rozdělena do několika částí. V roce 2020 nejprve začneme se stavbou části Jaguar Trek-fáze 1 (letní výběh pro jaguáry, zimní ubikace a výběh pro jaguáry), která je na vizualizaci zvýrazněna červenou barvou. Na ni naváže výstavba nové trasy pro vláček - zvýrazněna žlutě. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření proběhne v roce 2021.

 

V budoucnu plánujeme zrealizovat i část Jaguar Trek-fáze 2, v rámci které by měly vzniknout expozice pro drápkaté opice, kuandu a akvaterárium. Na vizualizaci se jedná o modře zbarvené části.

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín