Open Nav

Jaguar Trek

Úvod Zvířata Připravujeme Jaguar Trek

Dokončením Guayanas proměna amazonské oblasti zdaleka nekončí. Již letos zahájíme přípravu nové expozice, která ponese jméno Jaguar Trek.

Vznikne ve svahu pod tropickou halou Yucatan. Pro jaguáry připravíme nadstandardní expozici o rozloze přes 2 000 m2, využijeme členitost stávajícího terénu. Klasicky zbarvení jaguáři se tak do Zlína vrátí po více jak 25 letech (černě zbarvení jaguáři odešli v roce 2002). V minulosti byli jaguáři k vidění téměř v každé zahradě, nyní v evropských chovech ubývají.

Podobu expozice Jaguar Trek si můžete prohlédnout na následujících vizualizacích.

REALIZACE
Projektovou část jsme připravili v roce 2018, výstavba se rozběhne v roce 2019. Bude rozdělena do několika částí. V roce 2019 nejprve začneme se stavbou části Jaguar Trek-fáze 1 (letní výběh pro jaguáry, zimní ubikace a výběh pro jaguáry), která je na vizualizaci zvýrazněna červenou barvou. Na ni naváže výstavba nové trasy pro vláček - zvýrazněna žlutě. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření proběhne v roce 2020.

 

V budoucnu plánujeme zrealizovat i část Jaguar Trek-fáze 2, v rámci které by měly vzniknout expozice pro drápkaté opice, kuandu a akvaterárium. Na vizualizaci se jedná o modře zbarvené části.

 

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín