Čáp jabiru, Brazílie

Začátek projektu:           2021

Příspěvek 2021:              30 000 euro

Způsob financování:       sbírka 4Nature  

Čáp jabiru patří mezi největší zástupce ptačí říše v Brazílii, výška dospělých jedinců činí 1,4 m, váží 8-9 kg a rozpětí křídel dosahuje 2,8 m. Ve volné přírodě se vyskytuje od Mexika po severní Argentinu, v Brazílii je symbolem Pantalu. Vzhledem k velkému úbytku jeho přirozeného životního prostředí (mokřady, jezírka, bažinaté břehy řek) klesá i počet čápů jabiru, na řadě míst je již zcela vyhuben. Početná populace zůstávala v Pantanalu a v Amazonii. Bohužel série mohutných požárů v roce 2020 silně zmenšila jejich biotop právě v Pantalu.

Zoo Zlín se v roce 2021 připojila k projektu brazilské Zoo Itatiba na ochranu a zvýšení volně žijící populace těchto nádherných robustních čápů. Hlavním cílem projektu je vybudování zařízení pro chov čápů jabiru v Zoo Itatiba. Bude se jednat o rozhlehlou voliéry (délka 40 m, šířka 20 m, výška 12 m), jejíž součástí budou také stromy pro hnízdění a hřadování a velká vodní laguna. Zařízení se zaměření nejen na ochranářské aktivity (umístění handicapovaných nebo zabavených ptáků), ale také na vytvoření dostatečně početné záložní populace čápů jabiru v lidské péči. Současně bude probíhat neustálý monitoring chovaných ptáků pro získání tolik potřebných informací o jejich způsobu života a rozmnožování. 

Zoo Zlín částkou 30 000 euro podpořila výstavbu uvedeného chovného zařízení.