Hadilovi – JAR

V roce 2016 jsme částkou 2 720 euro podpořili monitoring a pořízení fotopasti pro projekt hadilovů písařů v Jihoafrické republice, který realizuje nezisková organizace BirdLife South Africa.

První fotopast byla umístěna na místě známém jako Ingula blízko města Harrismith. Podle dostupných informací to bylo skvělé místo na vrchu strmého svahu a naprosto izolované. Pár hadilovů trávil společně na hnízdě každou noc. Přes veškeré hnízdní aktivity samička nakonec vejce nesnesla. Jihoafrickou republiku však po velkou část roku 2016 sužovaly velká sucha, která bohužel stále přetrvávají. I to může být důvodem, proč mnoho druhů velkých ptáků snůšku vajec odkládala nebo odkládá.