Exkurze v areálu

Probíhají přímo u vybrané expozice nebo v pavilonu. Jejich náplní jsou kromě vlastního výkladu biologie a anatomie zvířat také ekologické vztahy v návaznosti na jednotlivé expozice zvířat. Zajímavou součástí výuky mohou být speciálně připravené pracovní listy (na přání lze nakopírovat).
Délka exkurze je 45 - 60 minut. Můžete si vybrat z nabízených témat nebo připravíme exkurzi dle Vašeho přání.
Objednání exkurze: Mgr. Divilek, Mgr. Marková, tel. 577 577 125.
Pro školní rok 2022/2023 už máme všechny termíny exkurzí obsazené. Objednávat lze termíny na příští školní rok. 
 

Exkurze pro žáky I. stupně

1. V Africe je pěkně horko! (obyvatelé pavilonu afrických kopytníků - žirafy, zebry, pštrosi, oblast Etiopie, sloni, případně nosorožci a lvi)
2. Voda je náš život (lachtani, vydry obrovské, tučňáci, rejnoci)
3. Zvířata od protinožců (klokani, kasuáři, psi novoguinejští i dvojzoborožci žlutozobí žijí na druhé straně světa)
4. Napříč Asií (velbloudi, antilopy, tygři, giboni, pandy červené, tapíři čabrakoví a medvědi pyskatí)
5. Zvířata z Jižní Ameriky (lachtani, vydry, mravenečníci, tapíři, kapybary, papoušci ara a kotulové)
6. Zátoka rejnoků a něco navíc (rejnoci, tučňáci, kotulové, mravenečníci a kuandu).

Exkurze pro žáky II. stupně a pro studenty SŠ

1. V Africe je pěkně horko! (obyvatelé pavilonu afrických kopytníků - žirafy, zebry, pštrosi, oblast Etiopie, sloni, případně nosorožci a lvi)
2. Voda je náš život (lachtani, vydry obrovské, tučňáci, rejnoci)
3. Zvířata od protinožců (klokani, kasuáři, psi novoguinejští i dvojzoborožci žlutozobí žijí na druhé straně světa …)
4. Napříč Asií (velbloudi, antilopy, tygři, giboni, pandy červené, tapíři čabrakoví a medvědi pyskatí) 
5. Zvířata z Jižní Ameriky (lachtani, vydry, mravenečníci, tapíři, kapybary, papoušci ara a kotulové)
7. Zátoka rejnoků a něco navíc (rejnoci, tučňáci, kotulové, mravenečníci a kuandu)
8. Zoologické zahrady a jejich význam v 3. tisíciletí
9. Ochrana zvířat – ohrožené druhy a jejich ochrana
10. Etologie (způsoby dorozumívání a chování u různých druhů zvířat)