Plameňák malý - Etiopie

Z projektu "Koruna ze vstupného" jsme se částkou 5 000 dolarů podpořili nejznámějšího etiopského ornitologa Yilma Dellelegn Abebe a jeho projekt výzkumu populace plameňáka malého v Etiopii.

Tento projekt aktualizoval poznatky o současném stavu a potřebách populace plameňáků malých v Etiopii. Ačkoliv tento druh plameňáků spadá do kategorie "téměř ohrožený" a vyskytuje se v poměrně velkém počtu, existuje o nich v Etiopii pouze velmi malé povědomí. Žádná studie plameňáků malých nebyla doposud v Etiopii realizována.

V rámci studie Yilma Abebe navštívil klíčové etiopské lokality výskytu plameňáků malých. Zjistil početnost a stav populace, životní podmínky a rizika v biotopu. Provedl sociální průzkum ohledně postojů a povědomí místního obyvatelstva, jednal také jednat s příslušnými vládními a nevládními organizacemi o tématech ochrany plameňáků. Doporučil i konkrétní opatření na ochranu plameňáků v budoucnosti.