Open Nav

Hračky pro dželady a tapíry

Úvod Novinky Hračky pro dželady a tapíry

Pokud jste během září zavítali do zlínské zoo, určitě jste si ve výběhu dželad všimli nepřehlédnutelné lanové konstrukce. Její instalace měla jediný cíl - nabídnout dželadám zpestření prostředí, zábavu pro volný čas a také stimulovat jejich fyzickou i mentální aktivitu. Tohle vše je základem tzv. enrichmentu, v rámci kterého chovatelé pro zvířata připravují různé podněty a rozptýlení. U dželad toto vše splnily lanové lávky z hasičských hadic, u Joyi, samice tapíra jihoamerického, zase jedinečné "servírování" potravy.

Pro celkovou pohodu zvířat je enrichment opravdu důležitý. Zoologové a chovatelé tak neustále přemýšlejí, jak zvířata „zabavit“. Enrichment může mít hodně podob. Třeba schovávání potravy do různých úkrytů nebo její rozházení po výběhu. Často se využívají různé hračky, které se navíc mohou kombinovat s ukrytím potravy. Velký důraz klademe na pojetí výběhů, snažíme se co nejvíce je přiblížit přirozenému prostředí daného zvířete. 

Moc děkujeme fryštáckým hasičům, kteří nám sponzorsky věnovali téměř 140 m vyřazených hasičských hadic. Speciální lávky pak z hadic ušila paní Miková ze Všeminy. 

 

Hračky pro dželady a tapíry

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín