Open Nav

Ekvádor

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Ekvádor

Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci Zoo Zlín a Zoologico el Pantanal v Ekvádoru. Zmíněná zoo již nyní funguje jako záchytné centrum pro zraněná zvířata místní fauny. Bohužel v zoo chybí zařízení v zázemí s dostatečnou kapacitou, které by fungovalo jako záchranná stanice určená k repatriaci druhů zpět do volné přírody.

V roce 2018 ZOO Zlín rozběhla projekt finanční sbírky 4NATURE. Při návštěvě zahrady si lidé mohou vybrat vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu přírody. Získají tak žeton v hodnotě 2 Kč, který prostřednictvím zábavných pokladniček věnují na „svůj“ projekt ve volné přírodě. Jedním ze tří projektů, které se ucházejí o přízeň návštěvníků, je právě výstavba záchranného centra v Ekvádoru. V roce 2018 návštěvníci na tento projekt věnovali nejvyšší částku, celkem 414 736 Kč.  Finance budou využity k výstavbě centra k záchraně a výzkumu ohrožených druhů (jejich chování a zdravotních rizik). 

Ekvádor leží na severozápadě Jižní Ameriky a rozkládá se na ploše necelých 285 000 km2 (cca velikost Velké Británie). Navzdory poměrně malé rozloze se zde setkáme jak s faunou a florou vysokohorských And, tak s tropickými druhy nížinných džunglí a deštných pralesů.  

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín