Open Nav

Ekvádor

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Ekvádor

Začátek projektu v roce 2018, suma 13 000 USD/rok, financováno z projektu 4NATURE

Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci Zoo Zlín a Zoologico el Pantanal v Ekvádoru. Zmíněná zoo již nyní funguje jako záchytné centrum pro zraněná zvířata místní fauny. Bohužel v zoo chybí zařízení v zázemí s dostatečnou kapacitou, které by fungovalo jako záchranná stanice určená k repatriaci druhů zpět do volné přírody.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity právě na výstavbu této záchranné stanice. Bude pomáhat zejména návratu malých a středně velkých savců, jako jsou mravenečníci, lenochodi, vydry, případně ptáků.

Ekvádor leží na severozápadě Jižní Ameriky a rozkládá se na ploše necelých 285 000 km2 (cca velikost Velké Británie). Navzdory poměrně malé rozloze se zde setkáme jak s faunou a florou vysokohorských And, tak s tropickými druhy nížinných džunglí a deštných pralesů.  

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín