Záchranné centrum Ekvádor

Začátek projektu:           2018

Příspěvek 2020:             393 041 Kč

Příspěvky celkem:          807 777 Kč

Způsob financování:       sbírka 4Nature 

 

Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci Zoo Zlín a Zoologico el Pantanal v Ekvádoru. Zmíněná zoo již nyní funguje jako záchytné centrum pro zraněná zvířata místní fauny. Díky sbírce 4Nature zde postupně vzniká skutečně moderní záchranné centrum pro zvířata místní fauny. Bude pomáhat zejména záchraně a následném návratu do volné přírody ptáků a malých a středně velkých savců, jako jsou mravenečníci, lenochodi, vydry.

Výstavba centra odstartovala v dubnu 2019, kdy zlínská zoo zaslala ekvádorským kolegům první finance ze sbírky 4Nature. Zoo Pantanal je využila pro realizaci prostorného pavilonu s vnitřními ubikacemi. Pavilon měří na délku 30 metrů, na šířku 12 metrů. Bude sloužit pro záchranu ptáků, malých a středně velkých savců. Už má dokonce první obyvatele. Největší výběh s vodní plochou obývá několik jedinců želv sloních a devítičlenné hejno kamišů růžkatých, robustních ptáků z bažinatých tropických oblastí Jižní Ameriky. Pocházejí z nelegálního obchodu. Po patřičném zotavení tři kamiši posílí evropské chovy, zbývající budou vypuštěni zpět do volné přírody. 

Pavilon bude kompletně dokončen v roce 2021. Tím bude uzavřena první etapa naší spolupráce. Už nyní chystáme plány na druhou etapu, v rámci které vznikne veterinární klinika, přijímací recepce a kanceláře pro zaměstnance centra.

 

Ekvádor leží na severozápadě Jižní Ameriky a rozkládá se na ploše necelých 285 000 km2 (cca velikost Velké Británie). Navzdory poměrně malé rozloze se zde setkáme jak s faunou a florou vysokohorských And, tak s tropickými druhy nížinných džunglí a deštných pralesů.