Novinka

Zoo Zlín je ekonomickým tygrem mezi zoologickými zahradami

Zoo Zlín je ekonomickým tygrem mezi zoologickými zahradami

A to doslova. Dokážeme si totiž pokrýt 91 % našich nákladů. Naše soběstačnost tak patří mezi ty nejvyšší v rámci světových zoo.

Rok 2023 byl pro zlínskou zoo mimořádný i po ekonomické stránce. Druhá nejvyšší návštěvnost v historii zoo ve výši 770 000 návštěvníků přinesla také vysoké vlastní příjmy zoo. Dokázaly pokrýt 91 % nákladů. Uvedená ekonomická soběstačnost podle metodiky Unie českých a slovenských zoo (vlastní příjmy zoo včetně sponzorských darů) je nejvyšší v rámci českých a slovenských zoologických zahrad a naprosto výjimečná i při srovnání se světovými zoo.

Zoo Zlín pro zajištění provozu v roce 2023 potřebovala 215 milionů Kč. Provozní příspěvek zřizovatele zoo, statutárního města Zlín, činil 23 milionů korun, zlínská zoo tak dokázala vyjít se stejným provozním příspěvkem, jaký obdržela v roce 1999. Částkou 1,3 milionu Kč na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat přispělo Ministerstvo životního prostředí. Zbývající potřebné finanční zajištění si zlínská zoo vydělala sama. „Hlavním zdrojem našich vlastních příjmů je samozřejmě vstupné, ale nespoléháme se jen na návštěvnost a dlouhodobý vysoký zájem návštěvníků. Sami hledáme příležitosti, jak získat finance. Změnili jsme systém pronájmu restaurací a vláčku, přišli s atraktivními zážitkovými programy, nabízíme krmení rejnoků a žiraf, dětské letní tábory, provozujeme obchody se suvenýry, neustále rozšiřujeme nabídku e-shopu. Novinkou pro letošní rok 2024 je společenský prostor U Supa, který umožní uspořádat firemní akce, školení, školní výlety, společenské a svatební oslavy, a to včetně cateringu,“ přiblížil aktivity ředitel Roman Horský. Zoo si také velmi cení podpory v podobě sponzorských darů, lidé zlínské zoo takto ročně věnují více než tři miliony Kč. „Provoz zoo skutečně dokážeme z velké části zajistit sami. Město Zlín i Zlínský kraj nás proto mohou významně podporovat v rámci investic do nových projektů. A přesně toto je podle našich postřehů a vyhodnocení jeden ze základních pilířů společného úspěchu,“ zdůraznil Roman Horský.

K ekonomické prosperitě Zoo Zlín napomáhají i provozní opatření zaměřená na úsporu vody a energií. „V roce 2023 jsme při realizaci voliéry Gora Ark instalovali další 2 retenční nádrže na zachycení dešťové vody. V areálu zoo jich nyní máme 20, jejich celková kapacita činí 680 m3. Pro zahradu to znamená nejen důležitý ekonomický benefit, ale také zajištění zásob zálivkové vody pro již pravidelná letní období sucha,“ vyjmenoval přínosy ředitel Roman Horský. V případě elektrické energie a plynu zoo díky provozním opatřením dokázala snížit roční spotřebu, razantní navýšení ceny energií však znamenalo výrazný zásah do rozpočtu. „V minulých letech se náklady na elektrickou energii pohybovaly kolem 5 milionů korun, v roce 2023, i při snížení spotřeby o 5 % díky instalaci tepelných čerpadel a úsporným opatřením, se zvýšily více než dvojnásobně a dosáhly 11,5 mil. Kč. U plynu jsme dokázali ušetřit dokonce 20 %, díky fixaci ceny pro rok 2023 jsme nemuseli řešit zásadní navýšení. Uvidíme, jak se situace vyvine letos,“ uvedl Roman Horský.

Zoo Zlín také úspěšně pokračuje v aktivním přístupu k ochraně životního prostředí. „Víc a víc se snažíme být pro naše návštěvníky skutečným příkladem ekologického chování. První vlaštovkou byly v roce 2015 vratné kelímky na nápoje, které přinesly roční úsporu 150 000 jednorázových plastových kelímků. Restaurace postupně zavedly používání recyklovatelného nádobí, příborů a slámek. Instalovali jsme lis na plechovky a plastové láhve, vloni jsme papírové kelímky na teplé nápoje nahradili vratnými hotcupy. Již několik let návštěvníci využívají desítky žlutých boxů na plastový odpad, každoročně se nám povede vytřídit 14 tun plastů. To je více než čtyřnásobek váhy naší slonice Kali,“ přiblížil ředitel Roman Horský.

Téma udržitelnosti bude v roce 2024 pokračovat mimořádným projektem. „Pustíme se do realizace fotovoltaické elektrárny, která pokryje podstatnou část naší spotřeby elektrické energie. Zastřešíme parkoviště pro návštěvníky u sezónního vstupu a na vzniklou plochu umístíme kolem 1 400 ks fotovoltaických panelů, pro představu je to instalace v rozsahu zhruba 70 rodinných domů. Ušetříme energii, a navíc nabídneme další komfort pro návštěvníky, to nám dává smysl,“ představil plány ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

 

19.01. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Návrat sýčků do volné přírody

Zoo Zlín již několik let aktivně posiluje volně žijící populaci sýčka obecného. Tato drobná sova patří mezi nejohroženější druhy ptáků v ČR, celková populace je odhadována na méně než 100 párů.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Nákup elektrovozidel pro ZOO Zlín

Elektrovozíky jsou při naší práci mnohdy zcela nepostradatelnými pomocníky. Proto jsme rádi, že díky projektu Next Generation EU budeme moct postupně doplnit náš vozový park o 10 nových elektrovozíků.

Objevte nové věci

Nekrmte prosím zvířata v zoo

Zoo Hluboká zveřejňuje video upozorňující na neukázněné chování návštěvníků zoologických zahrad, které může mít pro zvířata často fatální následky.

Objevte nové věci

Rok 2023 je druhým nejúspěšnějším rokem v historii zoo

Rok 2023 byl pro nás mimořádně příznivý, zavítalo k nám více než 700 000 návštěvníků. Děkujeme za Vaši neutuchající přízeň!

Objevte nové věci