Open Nav

Využijte bankomat ČSOB!

Úvod Novinky Využijte bankomat ČSOB!

Měníme nejen areál zoologické zahrady, ale snažíme se také zlepšovat a rozšiřovat poskytované služby. Naše červencová novinka se týká právě této oblasti. U hlavního vstupu můžete k výběru hotovosti využít bankomat ČSOB.

Jsme tak jednou z mále českých zoo, které obdobnou službu nabízejí. Věříme, že se u Vás setká s příznivým ohlasem.

 

 

Využijte bankomat ČSOB! Využijte bankomat ČSOB!

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín