Open Nav

Volavka nádherná
(Ardeola speciosa)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Volavka nádherná

 • Domovina

  Jihovýchodní Asie,
  západní Indie, Vietnam

 • Biotop

  Sladkovodní
  mokřiny

 • Potrava

  Hmyz,
  ryby, krabi

 • Velikost

  Hmotnost 350-540 g,
  délka těla 45 cm

Tento druh volavky je zbarven do oranžovo-bílé barvy s černými zády. Má poměrně dlouhá bílá křídla, žluto-černý zobák a žluté oči. Volavka nádherná hnízdí v koloniích na stromech, kde snáší obvykle 2-5 vajec.

Zajímavosti:

- Volavka si staví pouze jedno hnízdo, ve kterém hnízdí rok co rok.

Ochrana druhu:

Málo dotčený.

Volavka nádherná

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín