Open Nav

Tučňáci Humboldtovi

Úvod Zvířata Expozice Okolí zámku Tučňáci Humboldtovi

Rok otevření: 1998

Celá expozice prošla v roce 2015 výraznou proměnou. Upravili jsme ji tak, aby co nejvíce připomínala skalnaté pobřeží Peru a Chile v Jižní Americe, které je jejich domovinou. Podařilo se nám i vytvořit "mořské vlny", i když v pravidelných intervalech. Obvodové stěny expozice tvoří velké kameny, mezi nimiž jsme vytvořili různé dutiny a pukliny pro hnízdění tučňáků. Ve spodním proskleném bazénu můžete navíc tučňáky pozorovat pod vodou. 

Naši tučňáci mají jedno naprosté specifikum. Jsou to jediní středoevropští tučňáci, kteří sem tam plavou ve slané vodě. V nedaleké Zátoce rejnoků pravidelně jednou za 14 dní měníme část mořské vody. A přesně tato voda putuje k tučňákům do bazénu.

V těsné blízkosti tučňáků můžete v prostorné zasíťované expozici obdivovat dvojzoborožce nosorožčí, želvy mohutné a ostruhaté.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín