Open Nav

Tlamovec hlavatý
(Cyrtocara moorii)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Tlamovec hlavatý

 • Domovina

  Afrika - jezero Malawi

 • Biotop

  tropické sladkovodní

 • Potrava

  korýši, larvy hmyzu, drobné rybičky

 • Velikost

  délka těla 20 cm

Tlamovec hlavatý je poměrně veliká cichlida z jezera Malawi s modrým základním zbarvením u obou pohlaví. Při tření samec vytvoří v písku jamku, kam samička klade jikry. Sameček jednu po druhé oplodní. Samička si poté bere plůdek do tlamy, kde je uschovává v ústním laloku, dokud se plůdek nevylíhne a nedokáže se sám o sebe postarat.

Zajímavosti:
- sameček má hlavě výrazný čelní hrbol, který se stářím zvětšuje.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín