Open Nav

Tereka jednovousá
(Podocnemis unifilis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Tereka jednovousá

 • Domovina

  Kolumbie, Brazílie, zasahuje i do Peru a Brazílie

 • Biotop

  jezera

 • Potrava

  měkkýši, drobní obratlovci, hmyz

 • Velikost

  hmotnost 8 kg
  délka těla 45 cm

Želvy z čeledi terekovitých patří mezi tzv. želvy skrytohlavé. Nedokážou zatáhnout krk do krunýře, a proto vtáhnou hlavu do krku a krk ohnou na stranu. Tereka jednovousá patří mezi velké jihoamerické říční želvy, na "bradě" mají jediný vousek. Samice může být až dvakrát větší než samec. Želvy se ve velkém množství shromažďují na říčních ostrovech a březích, kde kladou vejce. Za jednu sezónu kladou několik snůšek obsahujících obvykle 15-25 vajíček. Mláďata se líhnou po 75-90 dnech.

Zajímavosti:
- její blízká příbuzná, tereka velká, je jednou z největších sladkovodních želv.

Ochrana druhu:
Druh ohrožený vyhynutím.

Tereka jednovousá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín