Open Nav

Přihláška

Úvod Podpořte nás Sponzorství Přihláška

Všechna zvířata (v Zoo Zlín je jich více než 1 300) čekají na svého sponzora. Můžete to být Vy nebo Vaše rodina. Může to být firma, zaměstnanci firmy, škola, třída nebo třeba sportovní tým. Zkrátka každý, kdo má rád zvířata a chce nám pomoci při naší ochranářské práci.

Sponzorství oblíbeného zvířete může být i milým dárkem, kterým potěšíte své blízké a přátele. Finanční obnos odešlete Vy, děkovný list a vše ostatní vystaví zoo na jméno obdarovaného.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín