Přihláška

Všechna zvířata (v Zoo Zlín je jich více než 1 300) čekají na svého sponzora. Můžete to být Vy nebo Vaše rodina. Může to být firma, zaměstnanci firmy, škola, třída nebo třeba sportovní tým. Zkrátka každý, kdo má rád zvířata a chce nám pomoci při naší ochranářské práci.

Sponzorem se stáváte při zaslání částky 1 000 Kč. Pokud nás chcete podpořit nižší částkou, můžete zakoupit poukaz Mám zvíře na víkend nebo zaslat libovolnou částkou na sbírkové konto Zoo Zlín, č. účtu 86-2155000207/0100. 

Sponzorství jako dárek
Sponzorství oblíbeného zvířete může být i milým dárkem, kterým potěšíte své blízké a přátele. Finanční obnos odešlete Vy, děkovný list a vše ostatní vystaví zoo na jméno obdarovaného.
V případě, že sponzorství věnujete jako dárek, je třeba správně vyplnit elektronickou přihlášku. Jméno Vámi obdarované osoby bude uvedeno pouze v kolonce "Jméno na tabuli". Zbylé údaje včetně adresy musí být vyplněny na osobu, která sponzorský dar vyřizuje. Pokud vyplníte sponzorskou přihlášku na osobu, která má být obdarovaná, sponzorská obálka skončí přímo v rukou obdarované osoby. Do kolonky "e-mail" VŽDY uvádějte e-mail, na který chcete být kontaktováni, nikoliv e-mail osoby, pro kterou má být sponzorství dárkem.

Sponzorský příspěvek pravidelně každý měsíc
Pokud se rozhodnete přispívat každý měsíc, vyplňte prosím sponzorskou přihlášku, v poznámce napište měsíční příspěvek. Následně nastavíte ve Vašem internetovém bankovnictví trvalý příkaz s danou částkou na náš sponzorský účet. po odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky a zavedení do naší evidence sponzorů. Smlouvu a další části sponzorského balíčku Vám zašleme až na konci kalendářního roku po obdržení celkové částky za daný rok.    

Údaje pro platbu ze zahraničí 

bank:                      ČSOB a.s. Zlín 
AC/number:           279119390/0300
IBAN:                      CZ40 0300 0000 0002 7911 9390
BIC (Swift Code):   CEKOCZPP