Open Nav

Přihláška

Úvod Podpořte nás Sponzorství Přihláška

Všechna zvířata (v Zoo Zlín je jich více než 1 300) čekají na svého sponzora. Můžete to být Vy nebo Vaše rodina. Může to být firma, zaměstnanci firmy, škola, třída nebo třeba sportovní tým. Zkrátka každý, kdo má rád zvířata a chce nám pomoci při naší ochranářské práci.

Sponzorství oblíbeného zvířete může být i milým dárkem, kterým potěšíte své blízké a přátele. Finanční obnos odešlete Vy, děkovný list a vše ostatní vystaví zoo na jméno obdarovaného.

Při vyplňování elektronické přihlášky je důležité správně zadat adresu nejen sponzora (tedy obdarovaného), ale hlavně adresu doručovací. Pokud se liší od adresy sponzora, napište ji do kolonky "poznámka pro zpracování sponzorství". Pokud ji takto neuvedete, může se stát, že sponzorská obálka nakonec skončí v rukou obdarovaného. Pro urychlení administrace je vhodné, pokud po převedení finanční částky na náš sponzorských účet pošlete kopii samotného bankovního převodu na adresu markova@zoozlin.eu .

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín