Open Nav

Papoušek šedohlavý
(Poicephalus robustus fuscicollis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Papoušek šedohlavý

 • Domovina

  jižní, západní a východní Afrika

 • Biotop

  savany, jehličnaté a otevřené lesy

 • Potrava

  semena, bobule, ořechy, květy, listy

 • Velikost

  hmotnost 310-400 g
  délka 32 cm

Tento papoušek nepatří mezi hlučné druhy. Většinou se projevuje krátkým, vysoko položeným pískáním. Žijí převážně v párech či menších rodinných skupinkách. Za letu udržují navzájem kontakt pomocí hlasitého volání; při přijímání potravy jsou naopak velmi tiší. Hnízdí v dutinách stromů. Samička snáší 2-4 vejce, mláďata se líhnou po 30 dnech. Rodiče o ně pečují více jak 2 měsíce.

Zajímavosti:
- při ohrožení chrčivě vrčí podobně jako papoušci žako
- jsou to velmi plaší ptáci, jedinci chovaní v lidské péči zůstávají dlouho bojácní.

Ochrana druhu:
Trvale se snižující stavy, není hojný, místy již vymizel.

Papoušek šedohlavý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín