Open Nav

Pandy červené

Úvod Zvířata Expozice Asie Pandy červené

Rok otevření: 2011
 
Expozice věrně napodobuje podmínky vysokohorského prostředí, které pandy červené obývají ve volné přírodě – předhůří Himálaje. Dominují v ní mohutné vápencové kameny, ve výběhu a blízkém okolí jich bylo zabudováno zhruba 70 tun. V členitém terénu pandy mají k dispozici borovicové parkusy, kromě toho mohou šplhat do koruny vzrostlého habru, který je součástí výběhu.
 
Působivou atmosféru expozice dotváří unikátní koutek věnovaný buddhismu. Objevíte zde typické modlitební mlýnky, tibetské modlitební praporky či meditační koutek se sochou Buddhy.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín