Open Nav

Matamata třásnitá
(Chelus fimbriatus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Matamata třásnitá

 • Domovina

  řeky v povodí Amazonky a Orinoka

 • Biotop

  jezera, rybníčky, pomalu tekoucí vody

 • Potrava

  ryby, obojživelníci, korýši

 • Velikost

  hmotnost až 10 kg
  délka až 40 cm

Tato až bizardní želva je ve svém přirozeném prostředí prakticky neviditelná. Zpravidla leží nehnutě na dně, z části ukryta ve vrstvě rostlinných zbytků. Její výrazně hrbolatý krunýř pokrývá porost řas. Zvláštní prodloužený "nos” tvoří jakýsi chobůtek, kterým se pod vodou nadechuje. Samice klade do dolíku vyhrabaného v měkké půdě 12-28 vajec. Želvičky se líhnou po 208 dnech. Mláďata jsou světle rezavá s několika tmavými drobnými skvrnami. 

Zajímavosti:
- pokud žije v mělkých vodách, má těžký krunýř a neumí plavat
- pokud však žije v místech častých záplav, krunýř není tak masivní a umí plavat.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Matamata třásnitá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín