Open Nav

Klipka tulák
(Chaetodon vagabundus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Klipka tulák

 • Domovina

  Rudé moře, Indický a Tichý oceán

 • Biotop

  útesové moře

 • Potrava

  řasy, červi, koráli

 • Velikost

  17 cm

Klipky patří mezi ozdoby tropických a subtropických korálových moří. Celkově existuje asi 120 různých druhů. Klipka tulák je velmi snášenlivý i k jiným druhům ryb. Ve volné přírodě žije většinou v monogamních párech. Při páření volně vypouštějí jikry a mlíčí. K oplození jiker dochází v širém moři, tam se i vylíhnou larvy. Měsíc se prohání po moři, teprve poté si najdou útes, kde se usídlí. 

Zajímavosti:
- typickým znakem je zploštělé tělo
- je mimořádně náročná na kvalitu a chemismus vody.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín