Open Nav

Jeřáb bělošíjí
(Grus vipio)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Jeřáb bělošíjí

 • Domovina

  SV Mongolsko, SV Čína, JV Ruska

 • Biotop

  mokřady, bažinaté okolí řek

 • Potrava

  bezobratlí, drobní obratlovci, semena, plody

 • Velikost

  hmotnost 4,7=6,5 kg
  výška 125 cm

Jeřábi bělošíjí jsou velcí tažní ptáci, cestují na velké vzdálenosti mezi hnízdištěm a zimovištěm. Na cestě se velká hejna zastavují na stanovištích, kde setrvají několik dní a pak pokračují. Zimují v Korei, jižním Japonsku (asi 40 % populace) a Číně. Uzavírají páry na celý život, svazek upevňují nevšedním svatebním tancem. Hnízdo staví oba dva rodiče, střídají se i v sezení na vejcích. Mláďata po vylíhnutí dovedou hned běhat, rodiče o ně pečují 3 měsíce.

Zajímavosti:
- svatební tanec jeřábů inspiroval malíře a sochaře, významní panovníci je chovali ve svých zahradách 
- jeho odchov je v zoo považován za významný chovatelský úspěch.

Ochrana druhu:
Je zařazen na listinu ohrožených druhů IUCN, početnost populace se odhaduje na 5 000 jedinců. 

Jeřáb bělošíjí

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín