Open Nav

Jeřáb Antigonin
(Grus antigone)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Jeřáb Antigonin

 • Domovina

  Nepál, Kambodža, Indie, Austrálie

 • Biotop

  mokřady, pastvíny

 • Potrava

  žáby, plazi, bezobratlí, plody

 • Velikost

  hmotnost 5,2-12,2 kg
  výška 180 cm

Jeřáb Antigonin je nejvyšším létajícím ptákem světa a největším druhem jeřába. Jejich typickým anatomickým znakem je dlouhá, do kličky složená průdušnice, která je uložena v dutém hřebeni prsní kosti. Díky tomuto rezonančnímu orgánu jsou troubivé hlasy jeřábů daleko slyšitelné. Jeřábi uzavírají celoživotní páry. Svůj svazek upevňují tanci, které jsou plné takřka baletních pohybů, vzájemného uklánění, rozevírání křídel a poskoků. Hnízdo staví oba rodiče, společně se také střídají na sezení na 2-3 vejcích. O potomky pečují 3 měsíce.

Zajímavosti:
- zbarvení holé kůže na hlavě a krku se mění podle nálady jeřába 
- pro původní obyvatele Indie je symbolem šťastného manželství.

Ochrana druhu:
Je zařazen na listinu ohrožených druhů IUCN a klasifikován jako ohrožený druh. 

Jeřáb Antigonin

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín