Hala-Bala

Rok otevření: 2013

Tropickou jihovýchodní Asii přibližuje expozice vzácně chovaných gibonů stříbrných a tapírů čabrakových. V současné době však tapíry čabrakové uvidíte v původním pavilonu slonů. Původní ubikace tapírů v Hala-Bala již byla zastaralá, nevyhovovala chovatelským nároků. Ubikaci jsme již odstranili, pro tapíry v blízké budoucnosti připravíme novou. Samice Nadira se svým potomkem Coffeem (narozen v prosinci 2022) tak našli dočasné útočiště právě v bývalém pavilonů slonů, samec Baru byl deponován do francouzské Zoo Lyon.

Celé expozici dominuje přírodní jezírko. Na ostrůvku uprostřed jezírka jsme umístili stožáry se systémem lan a provazových žebříků, můžete tak obdivovat neskutečnou akrobacii a pohyb gibonů stříbrných. Jezírko je také domovem pro pelikány bílé a morčáky velké.

Symbolický je i název samotné expozice. Pojmenování HALA-BALA neznamená, že je celá expozice připravena „halabala“, ale je odvozen od názvu dvou skutečných rezervací v jižním Thajsku, kde se tapíři čabrakoví a giboni stříbrní ještě vyskytují.