Gora Ark

Rok otevření: 2023

Expozice Gora Ark (Archa supů) se stala domovem dvou desítek supů a dalších druhů afrických ptáků. Voliéra, která měří na délku úctyhodných 80 metrů je svým pojetím naprosto unikátní, v České republice nikde jinde obdobnou neobjevíte. Voliéru obývá 5 druhů afrických supů - supi Rüppellovi, bělohlaví, chocholatí, mrchožraví a kapucíni. Kromě supů ve voliéře uvidíte hadilovy písaře a zástupce menších afrických ptáků, např. papoušky šedohlavé západní, zoborožce hrubozobé nebo různé druhy turak. Právě prostor je obrovským benefitem této voliéry, umožní supům létat. Celé zařízení jsme také koncipovali pro chov a rozmnožování supů, doufáme, že připravené hnízdní niky s vyhříváním budou supům vyhovovat. 

Mimořádné zážitky nabídne i krmení supů. To probíhá téměř tak, jako ve volné přírodě. Usednete do velkého amfiteátru, který je součástí voliéry, a na vyvýšeném pahorku ve voliéře sledujete, jak si hejno supů poradí s připraveným kadáverem celého zvířete. Uvidíte tak jejich sociální chování, hierarchii ve skupině nebo souboje mezi jednotlivými ptáky.

Voliéru Gora Ark doplňují jedinečné bronzové sochy z Nigerie. Vytvořili je umělci z nigerijského státu Benin, jejich propracování, detaily, to je skutečná pastva pro oči.

Zoo Zlín v případě supů úspěšně naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody. Nová expozice obojí ukázkově propojí. Jako jedné z mála evropských zahrad se nám daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem. Spolu s organizací Green Balkans je pak vracíme do volné přírody. Celkem bylo v Bulharsku a v Itálii již vypuštěno 23 odchovaných supů.

Otevřením této nové expozice byla dokončena II. etapa vzdělávacího a chovného centra pro supy. V té první vznikla expozice pro damany a želvy a voliéra afrických ptáků.