Open Nav

Glyptoper velkoploutvý
(Glyptoperichthys gibbiceps)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Glyptoper velkoploutvý

 • Domovina

  Peru, Brazílie, Ekvádor, Venezuela

 • Biotop

  rychle tekoucí vody

 • Potrava

  řasy, drobní bezobratlí

 • Velikost

  délka 45-50 cm

Krunýřovci mají silně zploštělé tělo. Rozšířené pysky tvoří kolem ústního otvoru přísavku. Ploutve jsou velké a obvykle napnuté a roztažené, mají i tukovou ploutvičku. Jsou aktivní hlavně večer a v noci. Žijí ve skupině 20-30 jedinců. Třou se v dutinách ve dně, které sami vyhloubí.

Zajímavosti:
- u těchto ryb je vyvinuto přídatné střevní dýchání, což jim umožňuje využívat kyslík ze vzduchu. K přechodu kyslíku do krve dochází prostřednictvím hojně prokrvené sliznice žaludku.
- zbarvení těla se mění během dospívání ryby. U mladých jedinců do 5 cm je medově žlutá s kulatými černými skvrnami. Později ryba tmavne a kulaté skvrny se stávají nepravidelnými. Mění se i tvar hřbetní a ocasní ploutve. 

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Glyptoper velkoploutvý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín