Etiopie

Rok otevření: Etiopie I 2010, Etiopie II 2012
 
Etiopie představuje odlišnou tvář Afriky. Celá oblast leží ve svahu, tato členitost nám umožnila věrně přiblížit etiopské ekosystémy - povodí řeky Omo, náhorní plošiny Simienských hor nebo lesnaté buše. Kromě zvířat uvidíte i velké množství originálních etnografických předmětů přímo z Etiopie a také vesnici kmene Konso. 

Největší expozice v naší Etiopii patří dželadám. Rozhlehlý travnatý výběh je pro ně nutností, jako potravní specialisté tráví téměř veškerý svůj čas ukusováním stébel trávy. S výběhem dželad sousedí ptačí voliéra Omo, největší voliéra s ocelovou sítí v českých zoo. Žijí zde nesyti afričtí, zejozobové afričtí a další druhy afrických ptáků - zoborožci, jeřábi a drobní vrubozobí. Voliéra Senkele v horní části etiopské oblasti představuje supy chocholaté, zoborožce havraní a krkavce bělokrké.  

V Etiopii najdete také oblíbené surikaty, antilopy bongo, hyeny skvrnité nebo největší africké sovy výry bělavé. Snad v každé africké vesnici, stejně tak u nás v zoo, lze potkat skot zebuovce somálské