Damani a želvy

Rok otevření: 2022

V africké oblasti na louce před pavilonem žiraf vznikla nová expozice, která se stala domovem pro staronové obyvatele naší zahrady, a to damany kapské a želvy ostruhaté. Dalšími společnými obyvateli jejich expozice jsou také perličky supí, papoušci kapští, turakové bělobřiší a zoborožci hvízdaví. Novou větší voliéru jsme připravili pro orly korunkaté, jejich původní voliéra se stala novým domovem pro zoborožce kaferské. Expozice příjemně doplňují mohutné kameny, bronzové sochy krále a královny z Nigérie a také nápadité výtvarné prvky. 

Otevřením této nové expozice byla dokončena I. etapa vzdělávacího a chovného centra pro supy. V druhé etapě vznikla Gora Ark, nejdelší voliéra pro supy v České republice, kterou jsme otevřeli 6. srpna 2023.