Open Nav

Čolek horský
(Triturus alpestris)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čolek horský

 • Domovina

  od Francie až po Bulharsko a Řecko

 • Biotop

  lesy, vlhká místa poblíž vody

 • Potrava

  plži, pavouci, červi, hmyz

 • Velikost

  délka 8-11 cm

Samec čolka horského přímo hýří barvami. Jeho boky zdobí modrý pruh a tečkování, bříško je sytě oranžové, hřbet modročerný. Samičky jsou tmavé s oranžovým bříškem lemovaným tečkami. Po zimním spánku (v ČR v březnu až dubnu) míří do vody, kde samečci získají pestrobarevný "svatební šat" a v průběhu 14 dnů se pokouší rozmnožovat. Samička poté klade na listy vodních rostlin 150-300 vajíček. Larvy se líhnou za 14-21 dnů, k přeměně (metamorfóze) dochází za 3 měsíce. Malí čolci vodu opouští a stejně jako dospělí po období rozmnožování žijí na souši. Jsou aktivní v noci, kdy loví svou kořist. Zimují od října v podzemních úkrytech.

Zajímavosti: 
- v chladných vodách, kde není dostatek potravy, larvy čolků mohou přezimovat a metamorfózu prodělat až další rok.

Ochrana druhu
Patří k silně ohroženým druhům.

Čolek horský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín