Open Nav

Arassari řasnatý
(Pteroglossus beauharnaesii)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Arassari řasnatý

 • Domovina

  Amazonská část Peru, Bolívie, Brazílie

 • Biotop

  tropické nížinné vlhké lesy

 • Potrava

  plody, bezobratlí, drobní obratlovci

 • Velikost

  hmotnost 190-280 g
  délka 40-45 cm

Pestrým zbarvením patří mezi nejkrásnější druhy arassarů. Je aktivní převážně ve dne, v noci odpočívá v dutinách stromů. Není příliš zdatný letec, létá obdobným stylem jako např. datel. Let je krátký a působí neohrabaně. V korunách stromů se však pohybuje velmi rychle a obratně. Hnízdí v dutinách stromů.

Zajímavosti: 
- v zoo patří mezi vzácně chované ptačí druhy 
- jako první chovala tento druh Zoo Bronx v roce 1960.

Ochrana druhu: 
V oblasti výskytu vzácný, v některých lokalitách ještě poměrně hojný.

Arassari řasnatý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín