Open Nav

Amazonie

Úvod Zvířata Expozice Amerika Amazonie

Rok otevření: 2004

Unikátní komplex přírodních výběhů, který nemá v Evropě obdoby, vznikl kolem soustavy jezírek. Uprostřed největšího leží malý ostrov, který je součástí expozice kotulů veverovitých. Hladinu a břehy rybníčků zabydlely různé druhy vrubozobých a brodivých ptáků. Najdete zde např. čápy jihoamerické a labutě černokrké.

Čeká na vás i průchozí voliéra velkých papoušků. Kromě největšího papouška ary hyacintového zde uvidíte ary vojenské, ary arakangy, ary červenoramenné, amazoňany, hoky pospolité, čáje chocholaté, husičky vdovky a kachničky šedoboké.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín