Open Nav

Za spotřebič dětská vstupenka

Úvod Novinky Za spotřebič dětská vstupenka

V rámci oslav Dne Země v neděli 23. dubna opět připravujeme oblíbenou akci Za starý spotřebič volná dětská vstupenka do zoo. Stačí odevzdat jakýkoliv nepotřebný spotřebič a volná dětská vstupenka pro tento den je Vaše! Tato akce již tradičně probíhá ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN.

Každý, kdo přinese do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdrží pro tento den dětskou vstupenku v hodnotě 80 Kč zdarma. U stánku ELEKTROWINu se navíc děti i dospělí dozví, jak správně zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí. Akce „S vysloužilci do zoo“ u nás probíhá již podesáté. Jejím cílem je především připomenout, že nefunkční spotřebiče nepatří do popelnice nebo na černé skládky.

Stánek Elektrowinu i sběrný kontejner budu k dispozici u hlavního vstupu do zoo v neděli 23. dubna v době od 9.00 do 16.00 hod. Volná dětská vstupenka platí pouze pro vstup dítěte, nelze ji odečítat od ceny dospělé vtupenky.

Za spotřebič dětská vstupenka

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín