Open Nav

Saola, Laos

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Saola, Laos

V roce 1992 byl ve vietnamské džungli poprvé objevena antilopa saola. V současné době je to jeden z nejvzácnějších velkých savců na světě.

ZOO Zlín se rozhodla přispět k ochraně saoly a podpořila protipytlácké hlídky nákupem nezbytného vybavení.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín