Open Nav

Karibuni

Úvod Zvířata Připravujeme Karibuni

Projekt nazvaný Karibuni vyroste během nadcházejících let na nově získaných pozemcích o ploše plných 24 hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední a západní Afriky a umožní jim tak poznat během 30 až 40 minut kus Afriky z východu na západ s odlišnostmi, které jsou pro dané regiony typické.

Protože již dnes návštěvník v zoologické zahradě stráví průměrně čtyři hodiny, rozhodující byla volba pohybu návštěvníků v této oblasti. Řešení počítá s třemi trasami (země - voda - země), které na sebe budou navazovat. Pozemní varianta bude zajištěna pomocí safari trucků, které jsou obdobou velkého nákladního automobilu s kapacitou až 70 osob. Vodní trasa bude realizována díky loďkám upevněným na řetězovém systému. Návštěvníci tak budou moci pozorovat mnohé druhy zvířat z bezprostřední blízkosti, a v některých místech by dokonce mohli být součástí jejich teritoria. Počítáme s tím, že projekt ponese vysokou edukativní hodnotu zaměřenou tématicky jak na faunu, tak na život v daném prostředí a to vše v kombinaci se silným zážitkem.

Hlavní dominantou bude komplex výběhů pro slony odpovídající nejnovějším poznatkům a standardům chovu a rozmnožovaní afrických slonů. Výstavba nové sloní expozice nám dá šanci doplnit trojici slonic o chovného samce, což nám umožní zahájit proces reprodukce. Mimo slonů se tato oblast stane domovem dalších zástupců africké fauny, a to lidoopů, případně jiných primátů, šelem, hrošíků a dalších afrických kopytníků.

Jelikož nová část bude uzavřena pro pěší, nebo pouze s minimální možností, dáme každému na výběr, zda chce novou část navštívit nebo ne. Tím se vyhneme výraznému navýšení jednotného vstupného a návštěvník bude moci za nižší cenu navštívit pouze původní areál. Navíc Karibuni bude přístupné pouze během hlavní sezóny. Na rozdíl od většiny českých zoo totiž nepatříme mezi tzv. městské zoo a proto se snažíme nabídnout nejvíce zážitků v tomto období.

Důležitým prvkem je i vytvoření tzv. „Bomy“ v centrální části plánovaného území. Jedná se o obdobu afrického kempu se sociálním zařízením, společenskou místností a stany vyšší třídy v safari stylu, v nichž budou moci rodiny s dětmi přenocovat nebo strávit víkend. Kemp bude fungovat jen v letním období a stany budou mobilní, přesto nabídne v hlavní sezoně návštěvníkům možnost zůstat v naší zoo a jejím okolí více jak jeden den. Věříme, že tento koncept bude mít pozitivní vliv nejen na zoo, ale i na další turistické cíle ve Zlínském kraji.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín