OBLAST

Zoborožec křiklavý

Zoborožec křiklavý

Ceratogymna bucinator

Středně velký druh zoborožce, typický mohutným nástavcem na zobáku. Zoborožec křiklavý je společensky žijící pták. Většinou vytváří skupiny čítající 5-6 jedinců, výjimkou ale nejsou ani skupiny 50 zoborožců. Stejně jako ostatní druhy zoborožců hnízdí v dutinách. Hnízdní dutinu zazdívají oba rodiče. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, skrz kterou samec krmí samice a následně i mláďata. Po třech měsících samice dutinu opustí a společně pečují o mláďata.

Zajímavosti: 
- nádstavec na zobáku není u samice tak výrazný
- své území ovšem často opouštějí, hlavně za účelem hledání potravy

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena ochranná opatření.

Potrava plody, hmyz
Výskyt galeriové a říční lesy
Váha/míry hmotnost 452-941 g
délka těla 50-55 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.