Open Nav

Zoborožec křiklavý
(Ceratogymna bucinator)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Zoborožec křiklavý

 • Domovina

  Angola, Namibie, Botswana, JAR

 • Biotop

  galeriové a říční lesy

 • Potrava

  plody, hmyz

 • Velikost

  hmotnost 452-941 g
  délka těla 50-55 cm

Středně velký druh zoborožce, typický mohutným nástavcem na zobáku. Zoborožec křiklavý je společensky žijící pták. Většinou vytváří skupiny čítající 5-6 jedinců, výjimkou ale nejsou ani skupiny 50 zoborožců. Stejně jako ostatní druhy zoborožců hnízdí v dutinách. Hnízdní dutinu zazdívají oba rodiče. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, skrz kterou samec krmí samice a následně i mláďata. Po třech měsících samice dutinu opustí a společně pečují o mláďata.

Zajímavosti: 
- nádstavec na zobáku není u samice tak výrazný
- své území ovšem často opouštějí, hlavně za účelem hledání potravy

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena ochranná opatření.

Zoborožec křiklavý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín