Open Nav

Vousivka ploskohlavá
(Platemys platycephala)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Vousivka ploskohlavá

 • Domovina

  povodí Orinoka a severních přítoků Amazonky

 • Biotop

  mělké menší vodní plochy

 • Potrava

  hmyz, červi, plži, pulci

 • Velikost

  délka 14-17 cm

Má mimořádně plochý krunýř, který jí umožňuje skrývat se pod kameny a v nánosech vodního detritu. Při ohrožení želva zatáhne všechny vnější části do krunýře, přičemž krk stočí na stranu a hlavu schová pod krunýř. Po páření snáší samice do mělké rýhy nebo přímo na povrch půdy jediné vejce a zakrývá ho tlejícím listím. Inkubace trvá asi 4 měsíce. Malá želvička váží po vylíhnutí přibližně 17g a délka krunýře je 5,3 cm. Zbarvení mláďat je podobné jako u dospělců.

Zajímavosti:
- samec se dá od samice odlišit podle delšího a tenčího ocásku.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

 

Vousivka ploskohlavá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín