Open Nav

Želva pardálí
(Geochelone pardalis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Želva pardálí

 • Domovina

  jižní a východní Afrika

 • Biotop

  savana, polopoušť

 • Potrava

  bylina, tráva, sukulenty

 • Velikost

  hmotnost 18-30 kg
  délka těla 30-50 cm

Želva pardálí je po želvě ostruhaté druhá největší suchozemská želva Afriky. V suchých obdobích putují za potravou do velkých vzdáleností. Jsou schopné dokonce i křižovat pouště. Pokud mají možnost, rády a pravidelně pijí. Samci spolu v době rozmnožování zápasí. Samice kladou tři až šest snůšek za sezónu, každá obsahuje 6-15 vajíček. V závislosti na teplotě trvá jejich inkubace v přírodě 10-15 měsíců.

Zajímavosti:
- během sucha a s tím spojeného nedostatku potravy želvy vstupují do letního spánku.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Želva pardálí

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín