Open Nav

Želva ostruhatá
(Geochelone sulcata)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Želva ostruhatá

 • Domovina

  Subsaharská
  Afrika

 • Biotop

  Polopouště
  a suché stepi

 • Potrava

  Býložravec

 • Velikost

  Hmotnost až 90 kg,
  délka těla až 90 cm

Želva ostruhatá patří mezi suchozemské želvy. Hlava je trojúhelníkovitá s vysoko posazenýma očima. Béžový až hnědý krunýř má oválný, vpředu mírně vyhnutý nahoru. Mezi štíty jsou výrazné prohlubně. Po 60 dnech od oplození samice začínají hledat vhodné místo pro nakladení 15-30 vajec. Během 5 až 15 dní obvykle vyhrabou 4-5 hnízd, než si zvolí ideální místo pro svou snůšku.

Zajímavosti:

- Název "ostruhatá" získala tato želva podle dvou až tří výrazných výrustků vedle ocasu. 

- Tato želva je třetí největší želva světa.

Ochrana druhu:

Zranitelný.

Želva ostruhatá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín