OBLAST

Želva ostruhatá

Želva ostruhatá

Geochelone sulcata

Želva ostruhatá patří mezi suchozemské želvy. Hlava je trojúhelníkovitá s vysoko posazenýma očima. Béžový až hnědý krunýř má oválný, vpředu mírně vyhnutý nahoru. Mezi štíty jsou výrazné prohlubně. Po 60 dnech od oplození samice začínají hledat vhodné místo pro nakladení 15-30 vajec. Během 5 až 15 dní obvykle vyhrabou 4-5 hnízd, než si zvolí ideální místo pro svou snůšku.

Zajímavosti:

- Název "ostruhatá" získala tato želva podle dvou až tří výrazných výrustků vedle ocasu. 

- Tato želva je třetí největší želva světa.

Ochrana druhu:

Zranitelný.

Potrava Býložravec
Výskyt Polopouště
a suché stepi
Váha/míry Hmotnost až 90 kg,
délka těla až 90 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.