Open Nav

Zejozob africký
(Anastomus lamelligerus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Zejozob africký

 • Domovina

  Východní
  a jihozápadní Afrika

 • Biotop

  Bažiny,
  močály

 • Potrava

  Plži, ryby,
  měkkýši

 • Velikost

  Hmotnost 1-3 kg,
  délka těla 80-95 cm

Zejozob je pták s velkým zobákem, který i když je zavřený, má uprostřed mezeru. Na hranách zobáku jsou rohovité destičky, které mu pomáhají lépe držet potravu. Zbarvení peří je černé. Hnízdí v koloniích. Hnízdo si staví v rákosí nebo na stromech, kde samice snáší 2-4 vejce a líhnou se po 25-30 dnech.

Zajímavosti:

- Zejozob africký je v zajetí chován zřídka. V celé Evropě jej mají v pouhých 14 zoo.

Ochrana druhu:

Není ohrožen.

Zejozob africký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín