OBLAST

Volavčík člunozobý

Volavčík člunozobý

Cochlearius cochlearius

Volavčíka charakterizuje silný široký zobák – 7,5 cm dlouhý a 5 cm široký. Typické jsou obzvláště velké oči, které svědčí o nočním způsobu života. Velmi výrazný je i hlasový repertoár včetně klapání zobáku. Hnízdo si pár buduje na keřích či stromech, a to až do výšky 10 metrů. Na vejcích se střídají oba rodiče. V prvních dnech života mláďata přijímají potravu pouze v nočních hodinách. Své potomky rodiče během hnízdění velmi aktivně chrání.

Zajímavosti:
- v rozčilení volavčík načepýří dlouhá pera na hlavě
- na rozdíl od většiny příbuzných volavek se dorozumívá pomocí hlasových nebo mechanických zvuků.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Potrava obojživelníci, ryby, bezobratlí, malí savci
Výskyt mangrovy, husté lesy na březích řek
Váha/míry délka těla 45-51 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.