Open Nav

Volavčík člunozobý
(Cochlearius cochlearius)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Volavčík člunozobý

 • Domovina

  Střední a Jižní Amerika

 • Biotop

  mangrovy, husté lesy na březích řek

 • Potrava

  obojživelníci, ryby, bezobratlí, malí savci

 • Velikost

  délka těla 45-51 cm

Volavčíka charakterizuje silný široký zobák – 7,5 cm dlouhý a 5 cm široký. Typické jsou obzvláště velké oči, které svědčí o nočním způsobu života. Velmi výrazný je i hlasový repertoár včetně klapání zobáku. Hnízdo si pár buduje na keřích či stromech, a to až do výšky 10 metrů. Na vejcích se střídají oba rodiče. V prvních dnech života mláďata přijímají potravu pouze v nočních hodinách. Své potomky rodiče během hnízdění velmi aktivně chrání.

Zajímavosti:
- v rozčilení volavčík načepýří dlouhá pera na hlavě
- na rozdíl od většiny příbuzných volavek se dorozumívá pomocí hlasových nebo mechanických zvuků.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Volavčík člunozobý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín