Open Nav

Vlhovec zelený
(Psarocolius viridis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Vlhovec zelený

 • Domovina

  Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Surinam, Venezuela

 • Biotop

  tropický prales

 • Potrava

  plody, hmyz, nektar

 • Velikost

  hmotnost 200-250 g
  délka těla 40-45 cm

Čeleď vlhovcovití zahrnuje 97 druhů ptáků obývajících výhradně oblast Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Karibiku. Všichni vlhovci jsou hlasově velmi nadaní, i když jejich zpěv není zvlášť melodický. V období hnízdění vytvářejí kolonie čítající až 30 párů; každá dvojice si vytváří složité splétané hnízdo zavěšené na větvi vysoko nad zemí. Samička snáší 1-2 vejce, mláďata se líhnou po 15-19 dnech.

Zajímavosti: 
- vlhovci zelení patří mezi typické obyvatele jihoamerického kontinentu
- rod Psarocolius, do něhož je řazen i vlhovec zelený, je některými odborníky řazen do blízkosti krkavcovitých ptáků.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Vlhovec zelený

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín