Open Nav

Varan novoguinejský
(Varanus salvadori)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Varan novoguinejský

 • Domovina

  Nová Guinea

 • Biotop

  křovinaté mokřady

 • Potrava

  mršiny, plazi, bezobratlí, vejce

 • Velikost

  hmotnost
  délka těla až 475 cm

Ve srovnání s jinými ještěry jsou varani mnohem vytrvalejší běžci a plavci. Souvisí to s jejich rychlým metabolismem, který umožňuje dostatečně vysoký přísun kyslíku do organismu. Patří mezi nejbystřejší plazy. Skvěle šplhají, mají výborný zrak a především vynikající čich. "Chutnou" mršinu ucítí až na 11 km. Samice po páření klade až 12 vajec, mláďata se líhnou po 176 dnech.

Zajímavosti:
- mají velmi dobře vyvinutý Jacobsonův orgán, do kterého přenášejí stopy pachů dlouze rozeklaným jazykem
- dlouhý ocas používá také k obraně jako účinný bič.

Ochrana druhu: 
Není ohrožen.

Varan novoguinejský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín