Open Nav

Šťastný nový rok 2021

Úvod Novinky Šťastný nový rok 2021

Milí návštěvníci zlínské zoo,
rok 2020 byl v mnoha ohledech jiný. Náročný a nelehký. Na druhé straně se ale ukázalo, jak moc máte zlínskou zoo rádi. Děkujeme za Vaše nákupy v e-shopu, nákupy ročních karet a vstupenek, za Vaše sponzorské dary, za příspěvky na sbírkové konto Zoo Zlín. Vaše podpora je opravdu mimořádná a láme všechny rekordy. Je to pro nás nejen velká pomoc po ekonomické stránce, ale také obrovské povzbuzení do další práce. Už teď pro Vás chystáme pro rok 2021 spoustu novinek a budeme se moc těšit, ať se zase v areálu zlínské zoo potkáme.

Přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2021! 

Vaše Zoo Zlín ❤️

 

Šťastný nový rok 2021

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín