OBLAST

Ústřičník velký

Ústřičník velký

Haematopus ostralegus

Ústřičník je nápadně černobíle zbarvený bahňák, kteří se od ostatních bahňáků odlišuje silnými nohami a také prsty. Jako převážně mořští ptáci mají dobře vyvinuté solné žlázy pod očima, které jim pomáhají zbavit se přebytku soli z kořisti nebo z pití mořské vody. V období rozmnožování aktivně hájí hnízdní okrsky, kterým jsou mimořádně věrní. Samička snáší do důlku v zemi 2-5 vajec, mláďata se líhnou po 24-35 dnech. Jsou jedinými ptáky, u nichž se mláďata hned po vylíhnutí čile pohybují, ale od rodičů dostávají potravu i v době, kdy už dávno létají.

Zajímavosti:
- vzhledem k pohybu na ostrých útesech a polámaných lasturách má mnoho ústřičníků poměrně hodně poškozené nebo amputované prsty.

Ochrana druhu:
Není ohrožen.

Potrava vodní bezobratlí, hlavně mlži
Výskyt pobřežní oblasti, slané a brakické mokřady
Váha/míry hmotnost 0,4-0,8 kg
délka těla 41-45 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.