Open Nav

Ústřičník velký
(Haematopus ostralegus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Ústřičník velký

 • Domovina

  Evropa, Asie po Aralské jezero

 • Biotop

  pobřežní oblasti, slané a brakické mokřady

 • Potrava

  vodní bezobratlí, hlavně mlži

 • Velikost

  hmotnost 0,4-0,8 kg
  délka těla 41-45 cm

Ústřičník je nápadně černobíle zbarvený bahňák, kteří se od ostatních bahňáků odlišuje silnými nohami a také prsty. Jako převážně mořští ptáci mají dobře vyvinuté solné žlázy pod očima, které jim pomáhají zbavit se přebytku soli z kořisti nebo z pití mořské vody. V období rozmnožování aktivně hájí hnízdní okrsky, kterým jsou mimořádně věrní. Samička snáší do důlku v zemi 2-5 vajec, mláďata se líhnou po 24-35 dnech. Jsou jedinými ptáky, u nichž se mláďata hned po vylíhnutí čile pohybují, ale od rodičů dostávají potravu i v době, kdy už dávno létají.

Zajímavosti:
- vzhledem k pohybu na ostrých útesech a polámaných lasturách má mnoho ústřičníků poměrně hodně poškozené nebo amputované prsty.

Ochrana druhu:
Není ohrožen.

Ústřičník velký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín