OBLAST

Tukan bělolící

Tukan bělolící

Ramphastos vitellinus

Tento hojný druh nížinné lesní vegetace je skvěle přizpůsoben v pohybu v hustých porostech. Má široká zaoblená křídla a dlouhý ocas, který slouží jako kormidlo. Často sedává v nevelkých hejnech na vrcholcích stromů. Hnízdí v dutinách stromů. Samička snáší 2-4 vejce, partneři se po dobu 16-18 dnů střídají při sezení na vejcích. O vylíhlá mláďata společně pečují po dobu až 46 dnů.

Zajímavosti:
- zobáky všech tukanů jsou pestré a neobyčejně velké; slouží jako poznávací znak a zároveň pomáhají i při sběru potravy.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Potrava plody, hmyz, drobní obratlovci
Výskyt lesy v okolí řek a močálů
Váha/míry hmotnost 285-455 g
délka těla 45-56 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.