Open Nav

Tukan bělolící
(Ramphastos vitellinus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Tukan bělolící

 • Domovina

  sever Jižní Ameriky

 • Biotop

  lesy v okolí řek a močálů

 • Potrava

  plody, hmyz, drobní obratlovci

 • Velikost

  hmotnost 285-455 g
  délka těla 45-56 cm

Tento hojný druh nížinné lesní vegetace je skvěle přizpůsoben v pohybu v hustých porostech. Má široká zaoblená křídla a dlouhý ocas, který slouží jako kormidlo. Často sedává v nevelkých hejnech na vrcholcích stromů. Hnízdí v dutinách stromů. Samička snáší 2-4 vejce, partneři se po dobu 16-18 dnů střídají při sezení na vejcích. O vylíhlá mláďata společně pečují po dobu až 46 dnů.

Zajímavosti:
- zobáky všech tukanů jsou pestré a neobyčejně velké; slouží jako poznávací znak a zároveň pomáhají i při sběru potravy.

Ochrana druhu
Není ohrožen.
Tukan bělolící

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín