OBLAST

Tenkozobec opačný

Tenkozobec opačný

Recurvirostra avosetta

Tenkozobec opačný je velký dlouhokřídlý pták z čeledi tenkozobcovitých. Má převážně čiště bílé opeření s černým hřbetem, vrchní stranou hrdla a temenem hlavy. Charakteristickým znakem je dlouhý, tenký, nahoru zahnutý a černě zbarvený zobák a dlouhé modravé až černé končetiny. Hnízdí nejčastěji v mělčinách, kde klade 3-4 vejce.

Zajímavosti:

- Krátce po vylíhnutí jsou mláďata samostatná a vyrážejí na svou první výpravu za potravou. Jeden z rodičů je přitom bere do vody a učí plavat.  

Ochrana druhu:

Málo dotčený.

Potrava Vodní hmyz,
korýši, měkkýši
Výskyt Mělké stojaté vody,
mokřiny, slaná jezera

Váha/míry Hmotnost 290-400 g,
délka těla 43-48 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.